Svensk Flyghistorisk Tidskrift (SFT)
Sidan uppdaterad 2014-09-19

 

Svensk Flyghistorisk Tidskrift är sedan 1990 medlemsorgan för Svensk Flyghistorisk Förening. Den utkommer med sex nummer per år, i mitten av jämn månad. Material som önskas infört bör vara redaktionen tillhanda senast den 20 jämn månad. Åsikter och synpunkter framförda i signerade artiklar står artikelförfattaren själv för. Eftertryck medges, källan ska anges.

   

Redaktionsadress: Sven Stridsberg, Alvägen 4
241 64 Harlösa, tel 046-61505
E-mail: sven.stridsberg@geol.lu.se
I redaktionen ingår: Sven Stridsberg, Lennart Anersson, Ulf Edlund, Fredric Lagerquist och Rickard Andersson.

Upplaga: 6000 ex. (juni 2012)

Annonser: Begär annonsprislista från redaktionen.

Distribution: SFF Medlemsservice
Christer Persson
Box 102 67
100 55 STOCKHOLM
Sweden

Tel 0768-220 300
e-mail: sff.medlemsservice@telia.com

Besöksadress: Östermalmsgatan 87, STOCKHOLM


 


Lagerlista

   

SFF har tidigare utgivit tidskrifter under andra namn, nämligen Meddelanden från Svensk Flyghistorisk Förening (MSFF), sedermera ändrat till Flyghistorisk Revy (FR), Flyghistoriskt Cirkulär (FC) (1970), Flyghistorisk Tidskrift (FT) (1970) och Flyghistoriskt Månadsblad (FM) 1971-1989. Från nr 1/1990 ändrades utgivningen till sex nummer per år, och namnet till Svensk Flyghistorisk Tidskrift (SFT) - det nuvarande medlemsorganet.

Som SFF medlem har Du möjlighet att söka om inloggningsbehörighet till bildarkivet och där finns även de flesta årgångarna av våra tidskrifter som pdf-dokument och kan läsas eller skrivas ut.

I vår databas kan artiklar sökas, som publicerats i våra tidskrifter sedan 1961. Det är möjligt att söka på t.ex. flygplantyp, ort, namn, årtal m.m.
Rubrikerna finns även i en förteckning publicerad i PDF format.

Äldre nummer av SFF tidskrifter kan beställas från Medlemsservice, dock med reservation för vissa nr kan vara slut.

SFF Medlemsservice
Christer Persson
Medlemsservice
Box 102 67
100 55 STOCKHOLM
Sweden

Tel 0768-220 300

Besöksadress: Östermalmsgatan 87, STOCKHOLM

 

 

 

.