Donation

SFF arkiv bygger huvudsakligen på donationer från medlemmar.
Vi tar gärna emot bilder (dia, svart/vita, färg, neg, glasplåtar), ljudband (kassetter) och andra originella handlingar med svensk flyghistorisk anknytning. 

Biblioteket och Tidskriftsarkivet är förhållandevis väl tillgodosett. Det underlättar mycket om man tar kontakt med Arkivgruppen i förväg och exempelvis har en förteckning av de böcker som är tänkta att doneras i beredskap.

I de fall SFF som donation erhåller böcker som redan finns i arkivet kommer dessa att säljas. Intäkten tillfaller SFF för inköp av angelägna böcker samt inbindning/restaurering av äldre böcker.