Ola
Laveson  
OLv2 130pxl

Arkivföreståndare.

Lennart
Berns
LB 130pxl

Delansvar för föreningens personarkiv och mediearkiv. Flygminnesmärken.

Gunnar
Berns
GBv2 130pxl

Ansvarar, hanterar och uppdaterar det digitala ljudarkivet. 

Jan
BuismanJan Buisman2 1

Tidskriftsarkivet - med fokus på utländska tidningar samt bildarkivet.

Sven Bäckström
SB 130pxl

Tidskriftsarkivet, mediearkivet.

Henrik Gyllenskiöld
HG5 130pxl

Arkivets digitala miljöer inkl. information på hemsidan.

Kjell
Hallbjörn
KH

Bildarkivet; Mottagande, sortering samt skicka för scanning. Motsv. efter scanning, för arkivering (slutförvaring).

Steve Jernströmer
SJ 130pxl

Tidskriftsarkivet.

Robin
Lindholm
RL 130pxl

Kronologin.

Per-Axel Sviberg
PS 130pxl

Klipparkivet.

Bertil
Tallinder
BT 130pxl

Utrikes böcker.