Ola
Laveson  
OLv2 130pxl

Arkivföreståndare.

Lennart
Berns
LB 130pxl

Delansvar för föreningens personarkiv och mediearkiv. Flygminnesmärken.

Gunnar
Berns
GBv2 130pxl

Ansvarar, hanterar och uppdaterar det digitala ljudarkivet. 

Jan
BuismanJan Buisman2 1

Tidskriftsarkivet - med fokus på utländska tidningar samt bildarkivet.

Sven Bäckström
SB 130pxl

Tidskriftsarkivet, mediearkivet.

Jan
Gladh
JG 130pxl

Registrering av böcker och dokument. Svensk litteratur.

Henrik Gyllenskiöld
HG5 130pxl

Arkivets digitala miljöer inkl. information på hemsidan.

Kjell
Hallbjörn
KH

Bildarkivet; Mottagande, sortering samt skicka för scanning. Motsv. efter scanning, för arkivering (slutförvaring).

Steve Jernströmer
SJ 130pxl

Tidskriftsarkivet.

Robin
Lindholm
RL 130pxl

Kronologin.

Per-Axel Sviberg
PS 130pxl

Klipparkivet.

Bertil
Tallinder
BT 130pxl

Utrikes böcker.