Styrelse vald vid årsmötet 2013

Uppdaterad 2014-04-25


SFF styrelsen presenterar sig

Kontaktuppgifter till styrelse och funktionärer

  Adress Telefon e-post
Ordförande
Stieg Ingvarsson Ullevi Gård 0155-227168 stieg.ingvarsson@telia.com
  611 92 NYKÖPING 070-3899063  
       
Sekreterare
Knut Övrebö
Solängsvägen 13 013-164169
knut.ovrebo@telia.com
    589 41 LINKÖPING 073‐4185482  
       
Kassör

Carleric Weiland

Vårgårdsvägen 1
589 41 LINKÖPING
013-15 58 06
070-6155806

carleric.weiland@telia.com

 
   

     
Ordinarie ledamöter

Göran Brauer

Södra Hovallsvägen 12
269 92 BÅSTAD
0431-450199
070-5791940
gobra@bjarenet.com

       
Ulf Delbro

Skånegatan 17 E
411 40 GÖTEBORG
031-186550
073-3393217
udelbro@gmail.com

       
Carl-Olof Emanuelsson

Södra vägen 30
412 54 GÖTEBORG
031-183038

carl.emanuelsson@comhem.se

   
   
  Bengt Olov Näs

Tranekärrsvägen 54
263 92 JONSTORP
0733-397839

bengt-olov@nace.se

   
   
  Björn Svensson

Kummingången 11
507 53 BORÅS
033-158611
0708-158611
bjorn.svensson@mil.se
bj.svensson@glocalnet.net
   
   
   
   
   
   

     
Revisorer

Lars Cedwall

Söderberga Allé 60
162 51 BROMMA
08-877666

horsair@telia.com

         
Personlig erättare
för Lars Cedwall
Tommy Smedberg

.
.
.       
Revisorer
Ragnar Persson Falkenbergsgatan 5 A 08‐6639478 ragnar.persson@telia.com
    115 21 STOCKHOLM    
         
Personlig erättare
för Ragnar Persson
John Hübbert

.
.
.       
         
Valberedning
       
Sammankallande
Christer Lokind Odensala Berga
08-58038877 christer.lokind@telia.com
    195 92  MÄRSTA
   
         
  Ulf Edlund
Liljegatan 6A 013-135803
ulfedlund@telia.com
    587 31 LINKÖPING    
         
  Claes Martinsson
Hästholmsvägen 16 070-771 12 58
    116 44 STOCKHOLM    
 
   
   
       
Medlemsservice

Christer Persson

Box 10267
100 55 STOCKHOLM
0768-465502

sff.medlemsservice@telia.com

   
fax
08-6677170
 
       
         
Kansliföreståndare

Michael Sanz

Box 10267
100 55 STOCKHOLM
tel/fax
070-6221000
08-6677170
sffkansli@telia.com

         
  Kansliet normalt bemannat tisdagar och torsdagar
         
Arkivföreståndare

Lennart Berns

Box 10267
100 55 STOCKHOLM
tel/fax
070-6221000
08-6677170
sffkansli@telia.com

Besöksadress:

Östermalmsgatan 87
Stockholm
 
       
         
Redaktör SFT
Sven Stridsberg Alvägen 4 046-61505 sven.stridsberg@geol.lu.se
    241 64  HARLÖSA    
         
Medlemsregistrator
Inger Borg Backvägen 9 tel/fax Borg.017591620@telia.com
    760 31 EDSBRO
0175-91620