Styrelsen 2017v2  

 Från vänster, Bengt Olov Näs, Bengt A. Andersson, Carl-Olof Emanuelsson, Thomas Allard, Ulf Delbro (lämnat styrelsen) , Björn Svensson, Johan Wallin, Fredrik Zetterberg och Rune Westergren infälld.

 

Bengt Olov Näs

Ordförande

IMG 9744s

Född 1945, uppväxt i Leksand.

Civilingenjör Flygteknik från KTH. Arbetat på SAS med flygprestanda,
utvärdering och upphandling av nya flygplan och motorer. Representerat
SAS inom IATA och ICAO angående flygmiljöfrågor. Sedan 2008 egen
konsultverksamhet. Ordförande i Flygtekniska Föreningen 2005-2008.

Militärtjänst i Flygvapnet som värnpliktig navigatör vid 1:a div F17
1966-67. Deltagit i FV´s Flygpojksverksamhet från 1960 och det
Internationella utbytet 1964. Segelflygcertifikat och segelflyglärare på
70-talet inklusive DM och SM deltagande, Guld-C med 2 diamanter.

Stort flygintresserad i tidig ålder som utvecklades genom mycket
modellbyggande och bibliotekets flygboksavdelning.

Gift med Margareta, fem barn och fn åtta barnbarn.

Rune Westergren

Kassör

IMG 20170413 101253 2 Rune

Rune Westergren, ekonom

Flygerfarenheter:

Segelflygare, Segelflyglärare, Segelflygtekniker, Motorflygare, Fallskärmshoppare

Yrkeserfarenheter urval:

Flygsportkonsulent, Intendent KSAK, Regionchef TBV/Stockholm, Chef externa programvaror, Teamco/Närdata, Administrativ Chef HTF, Medlem av finanskommittén,  SPP/Alecta

Övrigt:

Kassör för ett antal föreningar.

 

 Bengt A Andersson 

Sekreterare

BA      

 

 

Född 1950 på Gotland boende i Listerby utanför Ronneby med intresse 
för teknik och historia.

Är medlem i Svensk Flyghistorisk Förening sedan tidigt 1970 tal. Jag var
med och startade modellföreningen Quintus 72 i Blekinge där flertalet
var medlemmar i IPMS. Quintus 72 blev senare Regionavdelning för SFF i
Blekinge där jag har medlemsnummer 1.

Jag var medlem i SFF huvudstyrelse under de tidiga år som alla regioner
hade representation där. Har även medverkat med en del artiklar i SFT
under 1990 talet om bl a HKP 4 och marinflyget på Stumholmen.

Jag har senast uppdaterat min artikel från 1991 om Marinflyget på
Stumholmen i Karlskrona som då fanns i SFT 2-91 och Marin museums
årsbok, Aktuellt 1991. Den var införd i Marin Musei Vänners årsbok 2014.

Efter att ha avlutat ett arbetsliv i industrin senast med frågor inom
ledningssystem, ISO certifieringar, hälsa, miljö och säkerhet börjar nu
ett liv med mer tid för familj och egna intressen som flyg och
bygdehistoria.

 

 Carl-Olof Emanuelsson

COE

Född 1951, uppvuxen och bosatt i Göteborg.

Som 14 årig blev jag Flygpojk på F9, 1965. 
Kom 1967 i kontakt med Curt Palmblad , och kom genom honom i kontakt 
med Svensk Flyghistorisk Förening. 
Har därefter blivit SFF trogen. Blev Klubbmästare i SFF/Göteborg 1972. 
Är sedan 6 år tillbaka Ordförande i Göteborg. 
Har skrivit en del böcker o publikationer, bla Aeroklubben i Göteborgs
historia. 
Var med och startade med 2 andra Rare Aviation Publishers. 
Har samlat på mig ett stort Flygboksbibliotek, som nu omfatta över 7000
titlar. 
Är med i Ledningsgruppen för FLIT (Flyglitteraturträff/grupp).
Tilldelades Söderbergplaketten nr 35.

Har i det civila arbetat inom Göteborgs Stad i olika chefbefattningar o
numera i Social resursförvaltning.

 Björn Svensson

BS

Född 1951, uppväxt och bor i Borås. 

Sambo med Britt, 3 utflugna barn, 1 barnbarn. 
Reservofficer och arbetar sedan 2003 på Skaraborgs Flygflottilj F7 på heltid som
flygplatschef för Karlsborgs flygplats och ställföreträdande flygplatschef för Såtenäs
flygplats. 
Sysslat med flyg sedan barndomen, först med modellflyg och sedan segelflyg 
sedan 1966, och har haft flera olika styrelseuppdrag i Borås Segelflygklubb. 
Segelflyger fortfarande men flyger numera mest motorseglare i Borås, 
och är flygplatschef för Borås flygplats på fritiden. 
Har varit engagerad i flygdagar i Borås som programansvarig och koordinator
sedan slutet av 70-talet. 
Arbetade tidigare i 30 år på Borås Energis kraftvärmeverk som bla driftchef
och projektledare.

 Thomas Allard 

TA

Född 1954 i Tranås. Linköpingsbo sen 1972.

Bor i Linköping tillsammans med Karin och har 4 barn. Har alltid pysslat
med flygande ting antingen i jobbet eller på fritiden. Även om
modellerna inte används så mycket längre så hänger de i garaget i väntan
på ”bättre tider”. Flyget fångade mig tidigt och karriären startade med
linkontrollmodeller som Getingen och Humlan. Så småningom började även
intresset att rita egna modeller ta vid.

Yrkesmässigt fick jag förmånen att vara med om utvecklingen av robot 15
i både marin och flygvariant. Jobbade mycket med integration på
robotbåtar, korvetter, Viggen och Gripen. Ägnade många år att
tillsammans med ett fantastiskt europeiskt gäng skapa det som idag
kallas radarjaktrobot Meteor. Hade en otroligt rolig tid som ansvarig
för utvecklingsavdelningen för Gripen då version C och D togs fram.
Vidare har jag ägnat ett decennium åt att leda Sveriges flygledare i
LFV.

Är civilingenjör från LiU i Tekniskt Fysik

JW Foto David Holmström

Johan Wallin

 

 

Född och uppvuxen i Österåker norr om Stockholm 1968, men bor sedan drygt tjugo år med min familj i Upplands Väsby.

Efter studier i nationalekonomi, juridik och främst i biologi vid Stockholms universitet och Uppsala universitet under nittiotalet, fortsatte jag vidare till en forskarutbildning i populationsbiologi vid EBC i Uppsala. Där arbetade jag med artbildning med fältarbete främst i KwaZulu-Natal i Sydafrika.

Under utbildningen kom jag mer och mer in på undervisning och jag har de senaste åren arbetat som biologi- och kemilärare på en skola i Upplands Väsby.

 

Fritiden går i flygets tecken: sedan många år har jag varit aktiv i Arlanda flygsamlingars vänner. Genom de engagerade medlemmarna där har jag fått ett djupare intresse för att bevara och föra ut svensk flyghistoria i alla dess aspekter, allt ifrån flygteknik till personerna bakom. 

Min andra vinghalva är friflygande skalamodeller, där förstås flyghistoria också är ett av fundamenten. I det sammanhanget har jag haft förmånen att lära känna fantastiska människor, i bygglokalen, på nöjesflygningar och på tävlingar i Sverige och utomlands.

Flygintresset har dessutom lett till att jag på olika sätt fått föra vidare mitt intresse till andra till exempel genom samarbeten med Tekniska muséet i Stockholm och på olika skolor.

Fredrik Zetterberg

Född i Solna 1975, men numera boende på Värmdö. Är säljare till yrket.

Flygintresset väcktes tidigt och från 13 års ålder fram till 1994 så var det Flygvapenungdom som gällde. Därefter International Air Cadets Exchange i Belgien. Värnplikten gjordes (självklart) i Flygvapnet, som flygmek på JA 37 Viggen på F16.

Förutom det generella flygintresset, och bidraget som webmaster för SFF, så är jag en även delägare i Tarangus, som ger ut plastbyggsatser av svenska flygplan.

Kontaktuppgifter till SFF styrelse och funktionärer