Varmt välkommen att bli medlem i Svensk Flyghistorisk Förening!

Så här gör du för att anmäla dig:

1. Fyll i anmälningsformuläret nedan

2. Om du är värvare - kolla premielistan under "medlemsvärvning" och fyll i ditt val i samma formulär

3. Sätt in årsavgiften, 395:- kronor på SFF:s PlusGiro: 53 32 14 – 3.
Glöm ej att ange ditt namn vid betalningen! Markera nedan om du önskar få ett inbetalningskort för att kunna betala.

Vid betalning som registreras från och med den 1 december 2017 blir du medlem för kalenderår 2018 och du får då 2018 års sex nummer av SFT och årsboken för 2018.

Om du bor utomlands gäller speciella portotillägg. Kontakta i så fall SFF:s Kansli, e-mail kansli@flyghistoria.org, eller telefon 070-622 1000  för information innan du betalar medlemsavgiften.

Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec