Svenska FlygbaserUppdaterad 2017-12-06


Här publiceras uppgifter om de svenska flygbaserna samt diverse länkar till flygbasfakta. Flygplatshistorisk forskning, dokumentation och kunskapsspridning är Flygbasgruppers (FBH) huvuduppgifter. FBH-gruppen utgör en självständig samverkansgrupp som f.n. är placerad inom region SFF Mälardalen. FBH-gruppen kommer att fungera som ett modernt virtuellt kompetens- och samverkansorgan utan egen formell ekonomisk organisationsbildning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

FBH-Projektet

Under perioden 2005-2008 bedrevs ett unikt flygbashisoriskt dokumentationsprojekt i samverkan mellan FORTV, SFHM/FVM och SFF. Målet var att ta fram underlag till SFF Flyghistorisk Revy 2008 med titeln Svenska Flygbaser (se nedan). Här finner Du förhandsinformation om denna FR

 

Flyghistorisk Revy - Svenska Flygbaser är nu publicerad!

Genom det unika Flygbashistorikprojektet, FBH-projektet, som år 2005 etablerades av Fortifikationsverket, Flygvapenmuseum och Svensk Flyghistorisk Förening tillsammans, är det nu möjligt att få ta del av den fascinerande historien om det unika svenska militära flygbassystemets utveckling. Det har varit en stor grupp under redaktionell ledning av flyghistorikern Lennart Andersson som arbetat med detta gedigna verk som behandlar Svenska militära flygbaser och som nu resulterat i en förnämlig bok. Boken är på 224 sidor, inbunden med hårda pärmar.

Bokens innehåll har givits följande struktur i stort:

  • Flygbasfrågan i ett generellt perspektiv.

  • De äldre flygfälten, beredskapstiden och de första krigsflygfälten, utvecklingen fram till 1960-talet.

  • Det moderna flygbassystemet med utformning av flygbaser in på 90-talet, utbyggnadsfrågor, skydd i berg, flygtrafikledning, fälthållning samt flygfältsorganisation.

  • Exempel från det regionala arbetet med dokumentation av flygbaser.

  • Militära basers civila samhällsnytta.

Nya medlemmar har möjlighet att köpa boken via SFF Medlemsservice.

FORTV – Försvarets hyresvärd

Nedan publiceras några historiska exempel på uppgifter om de svenska flygbaserna samt diverse länkar till flygbasfakta utifrån Fortifikationsverkets perspektiv som fastighetsägare, förvaltare och byggherre.

FLYGFÄLTSINFO från FORTV åren 1997-1998.


Flygfältsinfo nr 1 - 1997 3,14 Mb


Flygfältsinfo nr 2 - 1997 16,9 Mb


Flygfältsinfo nr 3 - 1997 15,4 Mb


Flygfältsinfo nr 4 - 1998 2,96 Mb

 

FORTV Rapport 2004:1, Flygfältsunderhåll - Planeringsmetodik.

FORTV Rapport 2006:1, Flygvapnets reservvägbaser. Planering och utbyggnad.

FORTV Rapport 2006:2, Arbetsplats 27- Fält 26 Optand, Ett svenskt krigsflygfält.

FORTV Rapport 2007:1, Svenska militära flygbaser. Introduktion, begrepp, förteckning.

Flygbasdatabanken (FDB) F 16 Uppsala - Dataöversikt

Länk till Bernt Törnells sida Flygbas.se

Metodbeskrivning för bärighetsklassificering av flygfältsbanor, VTI Notat 15-2004. VTI:s hemsida

Försvarets Historiska Telesamlingar - Flygbas 60 med mera

Referenslitteratur inom flygfältstekniken

RML-F Regler för Militär Luftfart, Mark, Anläggningar och Lokaler.

Författningar för luftfart

Stålarmering i flygfält

Underhåll av betongbanan på Hultsfreds flygbas (Thin concrete overlay repair)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sveriges unika befästningar

150 års utveckling från krigsmakt till försvarsmakt avspeglas i befästningar runt om i Sverige. Anläggningar som kan visa upp världsunika tekniska lösningar. Det finns skäl för att bevara dessa delar av vår historia med kopplingar till samhällets utveckling. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Statens Fastighetsverk (SFV) och Fortifikationsverket (FORTV) skriver till regeringen för att få ett beslut om framtiden för vissa av de kvarvarande anläggningarna.

 

Fortsatt FBH-verksamhet sker inom SFF Mälardalen i Västerås

Flygplatshistorisk forskning, dokumentation och kunskapsspridning bedrivs för närvarande i en från SFF centralt fristående samverkansgrupp som f.n. är placerad inom region SFF Mälardalen med säte i Västerås. "Nya” FBH-gruppen verkar som ett modernt virtuellt kompetens- och samverkansorgan utan egen formell ekonomisk organisationsbildning. Sammankallande i en Referensgrupp för FBH-gruppen inom SFF Mälardalen är för närvarande civilingenjör SVR Hans-Erik Fredbäck, tidigare Fortifikationsverket projektledare för FBH-projektet och numera adjungerad ledamot av SFF Mälardalens styrelse.

Adress:

SFF Region Mälardalen
Att.:FBH-Gruppen
c/o Ulf Norman
Kulstötargatan 8
722 40 Västerås
Tel. 021-332449
Hemsida: http://www.sffmälardalen.se/