Minnesceremoni för Anders Linnér vid Rastplats Viggen

Text: Ulf Delbro

Vid en rastplats på väg 44 mellan Lidköping och Grästorp står en ikonisk Viggen på en pelare, ingen resenär kan missa denna. Bakom idén med denna mycket fina installation och som samordnare av upprättandet stod flygmajoren Anders Linnér. Anders gick beklagligtvis ur tiden den 23 januari 2017 efter en kort tids sjukdom, endast 66 år gammal.

Torsdagen den 3 maj 2018 genomfördes en ceremoni vid Rastplats Viggen till minne av Anders Linnér. Efter finstämda anföranden av Kommunalrådet Kent Larsson från Grästorps Kommun och av Major Håkan Brandt från F7 Såtenäs avtäcktes en minnesskylt monterad på Viggens pelare.
Ceremonin, som samlade uppemot ett hundratal deltagare avslutades med en överflygning med en J32 B Lansen ur Swedish Air Force Historic Flight med Stellan Andersson som pilot. Elever i Grästorps musikskola bjöd på fin musikunderhållning före och efter ceremonin, och alla deltagare fägnades dessutom med kaffe med dopp som Grästorps kommun bjöd på.
Bland initiativtagarna till ceremonin kan nämnas Rune Pettersson och Lars Essunger i Grästorp-Essunga Flyghistoriska Sällskap, GEFS, båda givetvis medlemmar i SFF. Bra gjort!

Anders Linnér växte upp i stadsdelen Kortedala i Göteborg. Redan som tonåring sökte han och blev antagen som fältflygarelev vid F5 i Ljungbyhed. I slutet av 60-talet kom han till F7 Såtenäs och flög där A32 Lansen.
Flygvapnet konstaterade tidigt, att Anders var ett officersämne, så han fick genomgå Försvarets Läroverk i Uppsala och därefter officersutbildning. 

Under det tidiga 70-talet var Anders engagerad i omskolningen till Viggen och med dessa erfarenheter som grund kom han så småningom att spela en mycket central roll vid introduktionen av JAS 39 Gripen vid F7. Anders gjorde även ett kort mellanspel som pilot vid SAS, men återvände till Flygvapnet.

Anders Linnér hade med sitt glada humör och sin mycket positiva utstrålning en enastående social förmåga, vilket gjorde honom synnerligen lämpad för uppdraget som informationschef först vid F7 under 1990-talet sedan som Flygvapnets informationschef med placering vid Högkvarteret under det tidiga 2000-talet. Även Saab kom under en tid att ta Anders tjänster i anspråk vid marknadsföringen internationellt av Gripen. 

Efter pensioneringen kom Anders Linnér att med stor energi engagera sig i Swedish Air Force Historic Flight, där han under flera år var vice ordförande. I den rollen kom SFF-medlemmen Anders att göra en betydande insats i samband med vår medlemsvärvningskampanj, som vi drog igång år 2014.
Han fick nämligen ordföranden Bert Stenfeldt och övriga styrelsen för SwAFHF att ställa upp på att erbjuda de tre främsta värvarna att få en flygtur i SwAFHFs fyrsitsiga Saab 105 – en lysande fint tävlingspris, som vi tackade ja till med stor glädje! Men inte nog med det, Anders lovade att SwAFHF skulle ställa upp och sponsra en flygning även året därpå i ett av föreningens propellerflygplan. Ett referat av de båda flygningarna finns att läsa i SFT nr 4-15 och i nr 6-17.

Nu uppmanar vi alla flygentusiaster som färdas längs väg 44, att stanna till vid rastplatsen, beskåda Viggen på sin pelare, läsa minnesskylten och skänka vännen Anders Linnér en tacksamhetens tanke för allt han bidrog med för att främja bevarandet av svensk flyghistoria.

Bild 1Vännen Anders Linnér.   Foto: Ulf Nylöf

Bild 2 modRastplats Viggen vid väg 44.   Foto: Ulf Delbro

Bild 3 modMajor Håkan Brandt (t.v.) och Kommunalrådet Kent Larsson bjöd på var sitt finstämda anförande i regnvädret.
Foto: Ulf Delbro

Bild 4Minnesplattan.   Foto: Ulf Delbro