Flygminnesmärken

AJ 37 Viggen vid Volvo Aero, Trollhättan

Uppdaterad 2006-09-06
Foto: Jukka Lamminluoto, Volvo Aero

AJ 37 Viggen Gateguard som står som monument inne på Volvo Aeros område i Trollhättan. FV-nr 37068, flygplanet sattes upp år 2005. Foto: Jukka Lamminluoto