Flygminnesmärken

Norrtälje, fd. LV 3
Rb 65 Bloodhound 1

Försöks-Lv-robot Bloodhound 1 på lavettage och med inskription om historiken.