Flygminnesmärken

Bevarade flygplan, mm, utom museum, Gate Guards
S 29 vid Kareby

En bilhandlare i Kareby norr om Kungälv har en S 29 för att locka kunder. 
Egentligen inget minnesmärke, men flygplanet ärflyghistoria
Flygplanet är nr 29945

 
Bensinstionen med S 28 finns vid blå märket på kartan
 

Foto Lars Sundin mars 2002