Flygminnesmärken

Optisk flygfyr, Norrköping

Oxelbergsparken vid Odalgatan i Norrköping.
Flygfyr nr 107, skänkts av Luftfartsverket till Norrköpings Kommun 1981. Flygfyren har ingått i det optiska fyrsystemet utmed flygstambanan mellan Stockholm och Malmö som upprättades 1936 och som utmed hela sträckningen hade flygfyrar på var 30 km och landningsfält på var 40 km. Flygfyren har ursprungling varit placerad på berget i Smedby där den tjänstgjorde fram till 1940-talets slut. Den var det sista kvarvarande exemplaret i fyrsystemet.