Flygminnesmärken

Nya berget på Säve, fd F 9

Arbetet med att bygga bergshangaren "Nya Berget" vid F 9 på Säve utanför Göteborg påbörjades 1952 och anläggningen stod färdig 1955, då den under högtidliga former invigdes av kung Gustav VI Adolf. Hangaren var byggd för att vara "atomsäker". Anläggningen "avhemligades" först 2002 och nu pågår arbete för att iordningställa ett flygmuseum i denna hangar. I anläggningen finns även en helt intakt kommandocentral (KC). På Säve finns även en mindre bergshangar från krigsåren.

Hans Majestät kung Gustav VI Adolf inviger bergshangaren Nya Berget den 15 maj 1955.
Till minne av invigningen sätter han sin namnteckning på en stentavla i bergshangaren.

Peter Kempe, en av entusiasterna för ett flygmuseum i Nya berget på Säve, här vid stentavlan med kung Gustav VI Adolfs namnteckning.

I anläggningen nere i berget finns stora utrymmen för att visa flygplan.

 
Flygledningscentral i berget på Säve flygplats.