Flygminnesmärken

Minnesmärke vid Utti i Finland

Minnesmärke vid Utti i Finland över stupade finska flygare. Stenen upptar även namnet på en svensk flygare, John Magnus Sjökvist som omkom under vinterkriget i sin tjänst vid F 19. Minnesmärket omfattar 4 liknande stenar med ca 100 namn per sten.