Flygminnesmärken

Eslöv, Flygfältet

Minnessten till minne av Reservflygskolan som övade på Eslöv 1939-1946.