Flygminnesmärken

Torslanda
Vid platsen för Blå Hangaren

Minnessten vid platsen för Blå Hangaren.

 
På minnessten finns inskriptionen: "År 1923 anlades Torslanda flygfält såsom nödhjälpsarbete av södra Sveriges statsarbeten."