Flygminnesmärken

J22 haveri i Bollebygd

Text och foto: Bertil Bengtsson
Uppdaterad: 2003-12-18

Vid genomläsning av den intressanta boken FFVS J 22 som utgetts som Flyghistorisk revy, kom jag att uppmärksamma ett haveri med en J 22 från F 9 Säve, i december 1945, som inträffade bara 4 km från den plats där jag bor.

Jag frågade en person som bott i hela sitt liv i Bollebygd, Gunnar Carlsson som idag är över 75 år, om han kände till detta haveri, javisst jag var i skolan denna förmiddag som inte ligger långt från haveriplatsen, och hörde ett kraftigt brak, när flygplanet slog ner. Vilken tur tänkte jag, napp direkt när jag frågade första gången. Har du tid att följa med mej i bilen så åker vi dit direkt? Javisst sa Gunnar, vi åker direkt, sagt och gjort, vi kom fram till markägarens hus och knackade på, denna person är f.d. löparstjärnan Dan Waern som på 50-60 talet slog flera rekord i löpning.

Han var hemma och vi gick upp en liten skogsväg, och kom fram till nedslagplatsen. En liten enkel minnestavla har satts upp av Dan Waern, och två metalldelar finns kvar på platsen.

Detta var den 13 augusti 2002, jag bestämde med Dan Waern att jag skulle återkomma senare och under tiden forska lite i lokalpressen för att få mera detaljer.

Tidpunkt: 11 december 1945 förmiddagen

Haveriplats: I skogen Borstagärde i Bollebygds kommun

Flygplan: J 22A nr. 22107 Gul Gustav

Pilot: Reservofficersaspirant Ted Edmund Gabriel Hagberg hemmahörande Stockholm 20 år

Väderförhållande: kl 08.00 lufttryck 1003 mB, NNV vind 4 m/s temp. –1,8 ° C nästan mulet
kl 14.00 lufttryck 1004 mB NV vind 4 m/s temp. +1,1 ° C klart

Uppgifterna hämtade från Borås Tidning den 12 december 1945, som hade en lång artikel om haveriet med bilder från nedslagsplatsen. Enligt vittnesuppgifter hade flygplanet kommit i en mycket brant dykvinkel och slagit ner i ett skogsparti med granträd. En sten på ca: 1000 kg. hade träffats och förflyttats ca: 50 meter från nedslagsplatsen.

När jag exakt 57 år efter haveriet åter besökte haveriplatsen, tillsammans med Dan Waern och Kent Björner, som bodde helt nära F 9 när han var ca: 11 år och mycket väl minns J 22:ornas övningsskjutningar vid Björlanda skjutfält i slutet på 50-talet.

På bilden syns Dan Waern och Kent Björner vid minnestavlan, samt den något igenväxta nedslagsgropen, två metalldelar hittades nära tavlan.

Något besök på Krigsarkivet har jag ej gjort, men det skulle vara mycket intressant att närmare läsa igenom haverirapporten, kanske någon annan medlem som bor i Stockholms-trakten kunde göra detta och skriva en liten artikel i SFT.

Bertil Bengtsson
Bollebygd

Enkel minnestavla som satts upp av f.d. löparstjärnan Dan Waern som på 50-60 talet slog flera rekord i löpning.