Flygminnesmärken

Hägernäs fd F 2, utanför fd F 2 kanslihus

Minnessten över omkomna F 2-flygare med text " De älskade icke så sitt liv att de drogo sig undan döden".

Bilderna nedan visar minnesstenen före maj 2005 då den flyttades till en ny plats nere vid Hägernäsviken, strax nedanför gamla hangar 81. Se bilder via extern länk nedan hur den står idag.

   

Extern Länk