Flygminnesmärken

Flygvapnets minneshall

Minnestavla över omkomna Svenska flygare

Uppdaterad 2003-01-22
Foto: Gunnar Åkerberg, sista bilden Lennart Berns

I ämbetsbyggnaden Tre Vapen i Stockholm finns Flygvapnets minneshall med en minnestavla över FV-flygare, som omkommit under utövande av flygtjänst.

Initiativet till Flygvapnets minneshall togs av dåvarande flygvapenchefen Bengt G:son Nordenskiöld i samband med uppförandet av den militära ämbetsbyggnaden Tre Vapen på Gärdet i Stockholm.

Konstnären Einar Forseth har gjort de mäktiga målningarna som flankerar minnestavlan.