Flygminnesmärken

Rajastrand Trappberget

 
Minnessten över en 1938-10-16 störtad Junkers W34 flygambulans varvid samtliga omkom.