Flygminnesmärken

Trönö, Söderhamn

Propellerblad mm som minne av generalen Birger Schyberg, som omkom i 
flyghaveri 1953-06-04.