Flygminnesmärken

Minnessten Sölvesborg

Foto: Leif Bergqvist

På minnesstenen står inristat:
"Vpl furir Harry Nordlund vid
Kungl Skånska Flygflottiljen F 10 störtade invid denna plats den 3 april 1945. Under ingripande för neutralitetsskydd, sköts hans flygplan ned av utländskt flyg. Furir Nordlund är den förste svenska pilot som omkommit i en luftstrid över svenskt territorium"

Efter texten finns en inhuggen bild av en J 20.

Nordlund blev nedskjuten då han skulle avvisa en tysk flygbåt. Han hade planer på att hoppa, men planet exploderade innan han hann ut. Hans rotetvåa, pilot Sven Brise, som försenats vid starten p g a slut på startluft, avvisade flygbåten och återvände till Rinkaby. Brise hade ingen kontakt med Nordlund i luften då han kom fram till tysken en stund senare.
Initiativtagare till stenen är SFF medlemmen Lars Lamberg. Vid invigningen av stenen lades bl.a. ner en krans från Nordlunds rote kamrat, som numera bor i Schweiz.

Själva haveriplatsen 50 - 100 meter från stenen mot vägen som leder in till Sölvesborg.