Flygminnesmärken

Solna kyrkogård (Stockholm Norra Kyrkogård) 
KABA:s grav

Karl Albert Byron, KABA Amundson, förste flygvapenchefen. 
Född i Grythyttehed den 29 november 1873. Död 21 februari 1938.

Utexaminerats från krigsskolan 1894. Artilleri-och ingenjörsskolan 1896-1900. Löjtnant 1899. Tjänstgjorde vid 1.franska Genieregementet i Versailles. En av grundarna av SAS, Svenska Aeronautiska Sällskapet, 1900. Ballongcertifikat no 2 1905-05-08. Flög år 1906 från Stockholm till Randers på 26 timmar. Chef för Fälttelegrafkårens ballongkompani i Frösunda 1909-1915. Chef för Fälttelegrafkåren 1.franska Genieregementet i Versailles och kom där privat att ägna sig åt ballongflygsport. 1907 kapten vid Fortifikationen och år 1909 chef för Fälttelegrafkåren. Överste 1924. 1925 chef för Svea ingenjörskår. 1931 begärde han avsked från aktiv tjänst. KABA hade stor betydelse för det tidiga flyget i försvaret.