Flygminnesmärken

Galärkyrkogården 
Minnessten över de förolyckade i DC-3, 79001.

 
Minnessten över de förolyckade vid nedskjutningen av DC-3, 79001 över Östersjön den 13 juni 1952.