Flygminnesmärken

Oscar Asks grav 
Landkrona Nya Begravningsplats

Foto: Stig Kjellman 2005-10-16

 

Oskar Asks gravsten.

 

 

 

Inskriptionen. 
OSCAR ASK
18 15/2 83 — 19 19/1 16
EN AV AVIATIKENS
PIONIÄRER I SVERIGE. 
VÄNNER RESTE VÅRDEN