Flygminnesmärken

Skogskyrkogården i Falkenberg
Sju vita kors

 

De sju vita korsen på Skogskyrkogården i Falkenberg. En av flygarna har aldrig kunnat identifieras: "AN AIRMAN OF THE 1939 - 1945 WAR, KNOWN UNTO GOD" är allt man kan läsa på hans gravsten. Foto från en högtidlighet den 8 maj 1994, med såväl den brittiske vicekonsuln som försvarsattachén i uniform, båda är RAF-officerare.
Foto: Sven-Erik Jönsson

 

Skiss över gravarna.