Flygminnesmärken-Foto

Nya berget på Säve, fd F 9

Flygminnesmärken

Nya berget på Säve, fd F 9

Arbetet med att bygga bergshangaren "Nya Berget" vid F 9 på Säve utanför Göteborg påbörjades 1952 och anläggningen stod färdig 1955, då den under högtidliga former invigdes av kung Gustav VI Adolf. Hangaren var byggd för att vara "atomsäker". Anläggningen "avhemligades" först 2002 och nu pågår arbete för att iordningställa ett flygmuseum i denna hangar. I anläggningen finns även en helt intakt kommandocentral (KC). På Säve finns även en mindre bergshangar från krigsåren.

Hans Majestät kung Gustav VI Adolf inviger bergshangaren Nya Berget den 15 maj 1955.
Till minne av invigningen sätter han sin namnteckning på en stentavla i bergshangaren.

Peter Kempe, en av entusiasterna för ett flygmuseum i Nya berget på Säve, här vid stentavlan med kung Gustav VI Adolfs namnteckning.

I anläggningen nere i berget finns stora utrymmen för att visa flygplan.

 
Flygledningscentral i berget på Säve flygplats.
 

Stumholmen, Karlskrona

Flygminnesmärken

Stumholmen, Karlskrona

Uppdaterad 2003-01-17

Sjöflyghangar 3 och 4 som är K-märkta byggnader. Vid hangar 4 finns vinch för upptagning av flygplan.

Fd Officersmässen på F 6, Karlsborg

Flygminnesmärken

Fd Officersmässen på F 6, Karlsborg

F6 - Västgöta Flygflottilj i Karlsborg - lades ned 1994 men ännu är flottlijområdet ganska intakt och ger den rätta stämningen av traditionsrik flygflotttilj. Numera används byggnaderna som kontors- och industrihotell, men startbana, kontrolltorn etc finns kvar i samma skepnad som förr. Området används idag för annan militär verksamhet och är stängt med grindar. Besökstillstånd krävs för tillträde. F 6 ligger strax söder om Karlsborg Fästning, liksom denna inte långt från Vätternstranden. Vägen dit är väl skyltad, så det är lätt att hitta.

Den byggnad som en gång var officersmäss för F 6, är sedan flera år tillbaka åter mäss, men för delar av K 3. Foto: Lennart Berns

 

Brattforsheden

Flygminnesmärken

Brattforsheden

Uppdaterad: 2012-02-25

Nedanstående text är hämtad ur Flygbladet nr 11 - 2002, utgiven av F 7.

Krigsflygfält 16, Brattforsheden.
Detta flygfält ligger mellan Karlstad och Filipstad, användes flitigt av F 7 under krigsåren. Beslutet att anlägga detta krigsflygfält togs under de oroliga åren före andra världskriget. Beslutet innebar att det anlades ett krigsflygfält på mark som i huvudsak tillhörde Fageråshöjd hemman som inköptes. Den sammanlagda arealen var 125 hektar. Planering av fältet påbörjades troligen redan 1937 och skogen avverkades under hösten året efter. Virket transporterades till sågverk och sulfatfabriker. Av stubbarna utvanns trätjära. Efter det att marken hade beretts täcktes fältet med matjord, som besåddes med gräs hösten 1939. Våren 1940 kom militären till bygden, första tiden inkvarterades de i bondgårdar, skolor, missionshus m.m.

Under pingsthelgen 1940, efter tyskarnas invasion av Norge, uppstod ett spänt läge och bönderna uppmanades att med lämpliga jordbruksredskap förhindra landning av tyska flygplan på fältet.

 

Minnessten på fältet.

 

I förgrunden ett skyttevärn som engelsmännen brukar kalla pillerburk. I bakgrunden dels (t v) fältets expeditioner, dels den ladugårdsliknande hangaren där ena långsidan kunde vikas ner. 
Foto: Lennart Berns

Länk till Krigsflygfält 16:s hemsida

 

Gryttjom

Flygminnesmärken

Gryttjom

 
Flygplanlada vid Gryttjom. Foto Lars Sundin 2002
 

På denna bild ser man arrangemanget för att fälla ned delar av väggen. Notera även blindfönstermålningen uppe till höger. Foto Lars Sundin 2002