Flygminnesmärken-Foto

Bevarade flygplan, mm, utom museum, Gate Guards Halmstad F 14

Flygminnesmärken

Bevarade flygplan, mm, utom museum, Gate Guards
Halmstad F 14

A 32 Lansen

 
A 32 Lansen (uppbyggd från 32094 och 32127) på pelare.
Uppsatt och invigd 1994.
 

B 18-propeller på F 14

 
En B 18-propeller framför kanslihuset på F 14. Propellern deponerad av Flygvapenmuseum. Bilden visar dåvarande CF 14, överste Bo-Göte Eriksson, som den 18 november 1991 avtäcker monumentet.

Bevarade flygplan, mm, utom museum, Gate Guards, m.fl. vid Säve flygplats, Göteborg

Flygminnesmärken

Bevarade flygplan, mm, utom museum, Gate Guards, m.fl.
vid Säve flygplats, Göteborg

Saab J 35J Draken, nr 35598, märkt FC-18 vid infarten till Aeroseum på Säve. Flygplanet levererades från Saab den 22 dec 1969 till F 10 Ängelholm som J 35F, märkt nr 18. 
Modifierades senare till J 35J och har använts av FMV som provflygplan. 
Flygplanet kom till Säve den 28 augusti 2008 från Olofström i Blekinge, där Teknikens Hus haft det deponerat från Flygvapenmuseum.
Foto: Henrik Tisell

Bevarade flygplan, mm, utom museum, Gate Guards S 29 vid Kareby

Flygminnesmärken

Bevarade flygplan, mm, utom museum, Gate Guards
S 29 vid Kareby

En bilhandlare i Kareby norr om Kungälv har en S 29 för att locka kunder. 
Egentligen inget minnesmärke, men flygplanet ärflyghistoria
Flygplanet är nr 29945

 
Bensinstionen med S 28 finns vid blå märket på kartan
 

Foto Lars Sundin mars 2002

Bevarade flygplan, mm, utom museum, Gate Guards, m.fl. på F 17 Kallinge

Flygminnesmärken

Bevarade flygplan, mm, utom museum, Gate Guards, m.fl.
på F 17 Kallinge

A 32A Lansen, Fv-nr 32151, på pelare vid infarten till F 17.
Foto: Sven-Erik Jönsson

JA 37 Viggen, Fv-nr 37440 som tidigare var uppställd på F 17 har under 2014 flyttats till söder om flygfältet vid vägkorsningen E22 och väg 27 (trafikplats 56, Ronneby Väst).
Foto: Leif Markusson

HKP 6B, Augusta Bell 206B nr 06049 uppställd i närheten av officersmässen på F 17 Kallinge.
Foto: Henrik Tisell

Optisk flygfyr, Norrköping

Flygminnesmärken

Optisk flygfyr, Norrköping

Oxelbergsparken vid Odalgatan i Norrköping.
Flygfyr nr 107, skänkts av Luftfartsverket till Norrköpings Kommun 1981. Flygfyren har ingått i det optiska fyrsystemet utmed flygstambanan mellan Stockholm och Malmö som upprättades 1936 och som utmed hela sträckningen hade flygfyrar på var 30 km och landningsfält på var 40 km. Flygfyren har ursprungling varit placerad på berget i Smedby där den tjänstgjorde fram till 1940-talets slut. Den var det sista kvarvarande exemplaret i fyrsystemet.