Flygminnesmärken-Foto

Bevarade flygplan, mm, utom museum, Gate Guards Robotar till minne i Vidsel

Flygminnesmärken

Bevarade flygplan, mm, utom museum, Gate Guards
Robotar till minne i Vidsel

Uppdaterad: 2015-04-08
Foto: Curt Löfwenberg
Bildtexter: Hans-Åke Carlsson, Göran Svensson

RFN/Vidselbasen i Lappland
RFN (Robotavdelningens Försöksplats i Norrland) är ett mycket stort område i höjd med polcirkeln som bl.a. används för provskjutningar av robotar. Även andra länders försvarsmakter hyr in sig på platsen för prov av egen utrustning.
Vi infarten till RFN står två robotar uppställda. Dels en Rb 65 Bloodhound Mk I på startramp, dels en målrobot 02 (CT-20) på pelare.

Robot Rb 340 som minnesmärke vid torget i Vidsel. SAAB Rb 340, ett jaktrobotprojekt, premiärsköts från marklavett vid Provplats RFN 1961. Efter en andra provkampanj 1962 lades projektet ned.

Målrobot Rb 02 placerad vid infarten till RFN/Vidselbasen, ett franskt målsystem. CT 20, inköptes för att ersätta Jindivik. Målsystemet opererades på RFN mellan 1963 - 1980. Med Rb 02 genomfördes 219 målflygningar. Från början opererades Rb 02 parallellt med föregångaren Jindivik. Från 1977 flögs den också parallellt med efterföljaren Rb 06 (Beech 1089).

Vid infarten till RFN/Vidselbasen står även denna Rb 65 Bloodhound Mk I på startramp. Efter avslutade utprovning av Rb 65 beställdes den förbättrade LV-robot 68 Bloodhound Mk II som kontrollsköts för första gången vid Provplats RFN 1968. 10 st Rb 68 sköts vid provplatsen mellan 1968 - 1975. Vid samtliga skott opererade Rb 02 som mål.

J 32 Lansen vid bostadsannexet utanför RFN i Vidsel
Bildtext och foto: Lennart Berns

I bostadsannextet utanför RFN i Vidsel står uppställd en J 32 Lansen (32615) för att minna om tiden när Svensk Flygtjänst AB opererade tre exemplar av typen för bland annat bogsering av mål. Inne på själva museet står ytterligare en J 32 Lansen, tillsammans med flera andra flygplanstyper, olika typer av mål, mätutrustning m m.

F 21 Luleå S 35E Draken, nr 35949

Flygminnesmärken

F 21 Luleå
S 35E Draken, nr 35949

Uppdaterad: 2003-02-06
Foto: Gunnar Åkerberg

S 35E Draken vid infarten till Luleå civila flygstation. Fv-nr 35949

Gate guardian vid raketuppskjutningsbasen Esrange i Kiruna

Flygminnesmärken

Gate guardian vid raketuppskjutningsbasen Esrange i Kiruna

Uppdaterad: 2012-02-25
Foto: Lennart Berns
   

Tillbaka

Bevarade flygplan, mm, utom museum, Gate Guards Söderhamn

Flygminnesmärken

Bevarade flygplan, mm, utom museum, Gate Guards
SöderhamnPropeller vid entrén till F 15 Flygmuseum

Propeller utanför F 15 Flygmuseum, foto: Bernt Olsson

AJ 37 Viggen på pelare vid E 4 Trafikplats Söderhamn Södra

Fv-nr 37031, foto: Bernt Olsson

Tillbaka

Bevarade flygplan, mm, utom museum, Gate Guards Bollnäs

Flygminnesmärken

Bevarade flygplan, mm, utom museum, Gate Guards
Bollnäs

S 35E Draken

 
S 35E Draken, FV-nr 35902 på pelare vid Stagården i Bollnäs. Uppfört den 12 juni 1999 för att visa samhörigheten mellan Flygvapenfrivilliga och Stagårdens kursgård