Flygminnesmärken-Foto

Bevarade flygplan, mm, utom museum, Gate Guards, m.fl. på F 7 Såtenäs

Flygminnesmärken

Bevarade flygplan, mm, utom museum, Gate Guards, m.fl.
på F 7 Såtenäs

Tre flygplan uppställda som gate guard vid infarten till F 7 Såtenäs.

Saab J 32B Lansen, Fv-nr 32603.
Foto: Henrik Tisell

Saab JA 37 Viggen, Fv-nr 37050.
Foto: Henrik Tisell

Saab JAS 39 Gripen med Fv-nr 39113.
Foto: Henrik Tisell

PA-28 vid Lödöse

Flygminnesmärken

PA-28 vid Lödöse

Flygplanet står uppställt på Preem (Motel Göta Älv) vid väg 45, ca 35 km norr Göteborg. Ägaren till bensinstationen, köpte flygplanet komplett med stolpe, från Svegs Flygklubb
ca 1998. Flygplanet består av en Cherokee kropp, stabilisator från en Cherokee Six, 
motorhuv och propeller från en Cessna 172. Enligt uppgift en PA-28-140, tillverkad 1967, 
c/n 28-22667, SE-EZM. Foto: Lars Henriksson, 200

Grästorp, väg 44 AJ 37 Viggen 37072 på pelare vid rastplats

Flygminnesmärken

Grästorp, väg 44
AJ 37 Viggen 37072 på pelare vid rastplats

På väg 44 mellan Trollhättan och Lidköping har man i under försommaren 2006 byggt en rastplats med namnet "Viggen" inte så långt från avtagsvägen till Såtenäs, där Skaraborgs flygflottilj (F 7) är baserad. Närmaste trafikplats är rondellen "Tre Älgar" vid infarten till Grästorp.

På rastplatsen finns AJ 37 Viggen nummer 37072 uppsatt på en pelare. Vingar och fena är dock tagna från flygplan 37958. För att göra flygplanet korrosionsbeständigt och samtidigt visa hur F 7s viggenflygplan såg ut under den första tiden innan man kamouflagemålade dem, är det målat med silverfärg.

AJ 37 Viggen, nr 37072 uppsatt vid rastplats utmed väg 44, nära Grästorp. Vingar och fena kommer dock från 37958. Foto: Hans Groby.

Uppsala J 35F Draken

Flygminnesmärken

Uppsala
J 35F Draken

J 35 Draken på pelare inne på F 16 område, nr 35490, kod F 16 - 35.

Tillbaka

 

Norrtälje, fd. LV 3 Rb 65 Bloodhound 1

Flygminnesmärken

Norrtälje, fd. LV 3
Rb 65 Bloodhound 1

Försöks-Lv-robot Bloodhound 1 på lavettage och med inskription om historiken.