Arkivet

 

SFF Arkiv

Arkiv1

I SFF arkiv på Östermalmsgatan 87 i Stockholm finns mer än 5.000 olika böcker som behandlar både civilt och militärt flyg.
Tidskriftsamlingen är mycket komplett med ca 300 olika titlar av svenska och utländska tidskrifter från 1900-talets början fram till idag.
Även samlingen av såväl videofilmer som bild och ljud är omfattande.

SFF arkiv är ett rent forskningsarkiv och håller normalt öppet tisdagar kl 09-16, övriga tider efter överenskommelse. 

Hjärtligt välkomna att besöka arkivet! För att säkerställa att vi har bemanning vid besöket så måste vi få en föranmälan om besök, och det görs till SFF kansli, telefon 0706 - 22 10 00 alt. e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Se de olika avdelningarna:

 

 

Bibl Pano 1SFF arkiv är mycket välordnat tack vare aktiva medlemmar. 

Bibliotek

SFF har under åren, främst genom donationer erhållit ett mycket omfattande bibliotek med både svensk och utländsk flyglitteratur samt en mycket stor samling kompletta årgångar av olika flygtidskrifter.
Arkivet är ett forskararkiv och inga böcker eller tidskrifter utlånas. Det är endast möjligt att ta del av det på plats. Vi har ej heller några möjligheter att göra kopior.

Pil upp   ____________________________ 

Bildarkiv

Orig Foton

SFF förfogar över ca 200 000 bilder i vårt arkiv, varav hittills mer än 170.000 är skannade i högupplöst format.

Bilderna, bestående av pappersbilder, negativ, diabilder och gamla glasplåtar samt moderna digitala bilder, har under årens lopp skänkts till föreningen för att de skall komma flyghistoriskt intresserade och forskare till gagn. 
Ett arbete har sedan mitten av 1990-talet pågått med identifiering av bilderna samt registrering av dessa uppgifter i en databas.

 

Bilder tillgängliga på digitalt media.

Bilderna inskannas och läggs omgående upp på SFF:s server, så att de direkt finns tillgängliga från hemsidan. Bilderna inskannas högupplösta och det är möjligt att använda dem för tryckning m.m. direkt från fil.

SFF medlemmar har möjlighet att ta del av bilderna i lågupplöst utförande, via länk till "SFF Digitalt bild- och mediearkiv" (se nedan).
Sökning av de skannade bilderna görs via en sökmotor, vi rekommenderar dock att först läsa instruktionerna som finns på söksidan.
I registret kan man söka på t.ex. flygplanstyp, Civ/Fv-nr (registrering), tillv.nr, plats, personnamn, tidperiod m.m.

 

Fler bilder önskas till vårt arkiv!

Målsättningen är att SFF:s bildarkiv skall vara det mest kompletta och lättast åtkomliga bild- och fotoarkivet i landet, när det gäller svensk flyghistoria.

Det är en obalans i arkivet vad avser fördelning civilt och militärt flyg. Ca. 60% är bilder med militär anknytning, ca. 40% är trafikflyg, klubb-, privat-, segel- och ballongflyg.
Tyvärr finns det mycket få bilder på civila flygplatser och flygplatsbyggnader, såväl gamla som nya bilder. 
Vi tar därför tacksamt emot bilder från dessa delar inom svenskt flyg! 

Ett önskemål är att det med varje bild bifogas en kort beskrivning av motivet och sammanhanget när det togs, var och när bilden tagits samt vem som är upphovsman. 
Om bilden är yngre än 50 år önskar vi även en bekräftelse på att upphovsmannen godkänner att SFF får publicera bilden.
Både amatörbilder och proffsbilder är mycket välkomna! 

Vill Du själv ladda upp egna högupplösta bilder till SFF bildarkiv, kontakta ansvarig för SFF Digitalt bild- och mediearkiv.

 

Medlemmar som är registrerade på SFF hemsida har behörighet till SFF Digitalt bild- och mediearkiv.

För att få tillgång till bildarkivet, som ingår i SFF Digitalt bild- och mediearkiv, från hemsidan behöver du vara inloggad medlem (detta gör du uppe till höger på hemsidan) och sedan klicka på länken till "SFF Digitalt bild- och mediearkiv" (se nedan)
Om du glömt ditt lösenord till hemsidan skall du klicka på logga in, så visas en länk till "Glömt lösenord". Användar-id är din registrerade e-postadress.

 

SFF Digitalt bild- och mediearkiv

screenshot arkiv.flyghistoria.org 2018.05.28 17 59 38 Klicka här för att komma till SFF Digitalt bild- och mediearkiv - Kräver att du är inloggad!
(öppnas i separat flik/fönster).

 

Policy

SFF har etablerat en policy för beställning och hämtning av bilder från det digitala bildarkivet. 
Alla som önskar beställa eller själv på plats i arkivet ta ut bilder måste först läsa och därmed acceptera policyn.
Klicka här för läsa policyn.

 

Beställnings/registreringsformulär

För beställning eller nerladdning av högupplösta bilder ska beställaren fylla i ett formulär med uppgifter om namn, medlemsnummer, antal och vilka bilder som önskas samt hur bilderna ska användas i enlighet med bildpolicyn.
Klicka här för att se beställningsformuläret.

 

Pil upp

____________________________ 

Tidningsklipparkiv

Vi berömmer oss av att ha ett av Sveriges bästa klipparkiv med inriktning på aktuellt och historiskt flyg. De äldsta klippen är från slutet av 1800-talet.
Klippsamlingen omfattar för närvarande cirka 10 hyllmeter, oräknat de klipp som ingår i olika personarkiv. Vi har härutöver en omfattande specifik klippsamling från Blekinge.
Klipp ingår även i flera av de personarkiv som donerats till föreningen.

Huvuddelen klipp är ordnade efter ämnen, t ex Flygplatser, ABA/SAS, Haverier etc.
Inom respektive ämnespärm är klippen ordnade i kronologisk ordning för att underlätta sökning. Något mera sofistikerat sorteringssystem har alltså inte skapats; det nuvarande systemet fungerar bra och medger snabb sökning.
Till klipparkivet hör också en särskild handledning som ger söktips m m.

Klipparkivet förvaras i SFF arkiv på Östermalmsgatan i Stockholm.

Bidra gärna till klippsamligen.
De stora dagstidningarna bevakas av arkivgruppen och vi får fortlöpande klipp från bl a lokalpressen i Östergötland, Södermanland och Norrbotten.
Men från övriga landet är det tunt! Vi ser därför gärna att både regioner och enskilda medlemmar bidrar till klippsamlingen; det räcker med hela tidningssidor varefter vi sköter renklippning och upplistring på A 4-ark. 

Arkiv forskArbetsplats för besökare/forskare i SFF arkiv.

Pil upp
 ___________________________ 

Donationer

SFF arkiv bygger huvudsakligen på donationer från medlemmar. 
Vi tar gärna emot bilder (dia, svart/vita, färg, neg, glasplåtar), ljudband (kassetter) och böcker samt rekryteriningsbroschyrer, flygdagsprogram och andra handlingar, företrädesvis med svensk flyghistorisk anknytning.
Tidskriftsarkivet är förhållandevis väl tillgodosett.

Donation

I de fall SFF som donation erhåller böcker som redan finns i arkivet, önskas donators medgivande att försälja dessa till högstbjudande, varvid intäkten till fullo tillfaller SFF för inköp av angelägna böcker samt inbindning/restaurering av äldre böcker. 

Pil upp

____________________________

Förteckningar i PDF-format 

 

BockerArkivets böcker och dokument i titelordning
Arkivets böcker och dokument i författarorning

Pil upp

 

Flygv litt anpFlygvapnet i litteraturen

Pil upp

 

Civ ManCivila Manualer

 

Mil ManMilitära Manualer

Pil upp

 

Mappar

Mappar (Tidskriftsamlare)

Pil upp

  

Sv TidSvenska Tidskrifter

 

Utl Tid
Utländska Tidskrifter

Pil upp

Filmer 2Filmer

Pil upp

 

Ljud 2Ljudarkiv

(i MP3-format, en del även på CD/DVD)
SFF Ljudarkiv innehåller intervjuer med och
föredrag av personer inom både civil och
militär flygverksamhet.
 
Pil upp

 

CDsCD

Dessa CDs innehåller bilder, 
foton, texter, filmer etc. från olika
flygrelaterade sammanhang.
CD är ett medium på utgående.  
 
Pil upp
                                                           ____________________________

Samarbetande arkiv

SFF har överenskommelser med Flygmuseum i Ängelholm och med Segelflygmuseum på Ålleberg att presentera deras arkiv- och biblioteksinnehåll i form av innehållsförteckningar.  

F 10 arkiv

F 10 bibliotek

Ålleberg arkiv (under berarbetning)

 

                                                           ____________________________    

 

Arkivets historia

Utdrag från SFT 2/11 (Jubileumsnummer):
Arkivet — en flyghistorisk guldgruva

Av LENNART BERNS

Utöver föreningsarkivet med protokoll, in- och utgående skrivelser och liknande, kom redan tidigt att byggas upp ett arkiv med publikationer av olika slag samt överupplagor av föreningens egna publikationer. I föreningens begynnelse var detta arkiv inte större än att det rymdes hemma hos styrelsemedlemmen Knut Brinck, men när medlemsantalet sköt fart efter att Nils Söderberg tillträtt som ordförande, ökade också arkivet i omfattning.

Det var inte bara medlemmar och andra gynnare som skänkte böcker, tidskrifter och allehanda handlingar utan också myndigheter och organisationer som gallrade i sina bestånd och därvid hade SFF i åtanke. Nils Söderberg ryckte därför i allehanda tåtar för att få till stånd ett mera ändamålsenligt arkiv. En av tåtarna var Sture Blomberg, verkställande direktör för Aktiebolaget Aerotransport, den svenska delen av SAS. Han såg till att SFF fick ett väl tilltaget källarförråd i det då SAS-ägda Lintaverken på Bromma. En annan tåt var Försvarets Materielverk som hjälpte till med hyllor, skrivbord och en frostlackerad, ångdriven skrivmaskin.

Arkivet växte raskt i omfattning. För att bringa ordning i samlingarna fick vi inledningsvis hjälp av en person som avlönades med arbetslöshetsstöd, men det var en tillfällig och inte särskilt funktionell lösning. Därför engagerades SFF-medlemmen, hallåmannen vid Sveriges Radio, Lars Hemmingsson, som bibliotekarie. För uppdraget fick han en mindre kontantersättning på 1 000 kr/år, huvudsakligen för att täcka resekostnaderna. Samtidigt inleddes en mera aktiv anskaffningspolitik, utgående från SFF:s stadgar där ändamålsparagrafen säger att ”Föreningen (skall) aktivt medverka till insamling, iståndsättning och vård av ... flyglitteratur och värdefulla handlingar rörande civilt och militärt flyg samt dokumentera såväl materiel- som personhistoria”. För ändamålet trycktes det bland annat upp donationsetiketter att fästas i böcker som man ville skulle komma till arkivet efter ens frånfälle. Några medlemmar upprördes över påminnelsen om sin dödlighet, men i stort fyllde etiketterna sitt syfte och Vi har fortsatt med dem på senare tid, om än med lite mindre burdus formulering.

Att ha arkivet på Lintaverken innebar både för- och nackdelar. Fördelen var att arkivet låg väl skyddat och dessutom hade en bra personalrestaurang. Vi hade också ett gott samarbete med deras informationsavdelning. Vi gengäldade deras välvillighet genom att under en jul låta ställa ut en primitiv jetmotor, den s.k. Lysholmsmotorn, i företagets entré. Nackdelarna med etableringen var restriktioner rörande tillträdet på grund av olika företags- och föreningsmässiga skäl. Lars Hemmingsson hade mottagning ett par lördagar i månaden, i övrigt hade styrelsen utfärdat en förteckning över dem som hade rätt att kvittera ut nyckeln till lokalen.

Utredning om arkivet
Nackdelarna med arkivet samt det faktum att mängden arkiverat material nått en så stor volym att något ytterligare ej rymdes, gjorde att föreningen vid ett arbetsutskottsmöte den 25 maj 1992 uppdrog åt dåvarande kassören Ingemar Hansson att utreda frågan om arkivets framtid. I utredningsgruppen ingick också Jan Waernberg och jag själv. Utredningsuppdraget var vältajmat, ty ungefär samtidigt meddelade Lintaverken att lokalerna — vi hade fått ytterligare ett intilliggande utrymme för huvudsakligen tidskriftsförvaring — behövdes för andra ändamål. Ny lokal erbjöds i en ouppvärmd barack utanför vakten. Det var en mindre bra lösning ur lagringssynpunkt, varför Sven Scheiderbauer från Flygvapenmuseum och jag undersökte möjligheten att överföra delar av arkivet till Flygvapenmuseum såsom en deposition. Museet förklarade senare att man var beredd ta emot vissa delar av arkivet, t ex den militära litteraturen, inbundna tidskrifter och Nils Söderbergs personarkiv. I förstone gällde dock att organisera tömningen av Lintaarkivet.

Återigen kom Försvarets Materielverk till vår hjälp och erbjöd ett förrådsutrymme i källaren i ”Grå Huset” på Östermalmsgatan 87, dit man flyttat efter att Försvarsstaben lämnat huset för Lidingövägen och militärstabsbyggnaden Bastionen 1981. Flytten genomfördes under jul- och nyårshelgen 1992-93. Så här berättar Bengt Ridderstråle, SFF:s dåvarande kansliföreståndare, om den besvärliga flytten:
”Tillsammans med en av mina söner och en Land Rover med släpvagn hämtade vi under tre eller fyra turer materialet från Lintaverken. En del kartonger var så tunga, att de inte gick att bära! Det var vissa problem att få ner det i källaren. Det fanns en materialhiss som mynnade mot gatan, men den kunde vi inte få använda utan vaktens medgivande — det blev ju ett hål i skalskyddet! Vaktpost måste ställas ut. Uppställningen av bil och släpvagn krävde också en viss diplomati. Det tog ju sin tid att lasta ut och få ner grejorna i källaren. Det var parkeringsförbud på gatan, så vi ställde oss på trottoaren, som var ganska så bred. Både poliser och parkeringsvakter var på oss som hökar, men vi klarade oss utan böter.”

Till Östermalmsgatan, där Försvarets Materielverk hjälpt till med uppsättning av hyllor, flyttades huvudsakligen böcker, handlingar och fotografier. Tidskrifterna packades i flyttkartonger vilka staplades i ett kallutrymme som erbjudits i en barack på Lintaverken.

Före flytten utfördes också en genomgripande inventering av Jan Waernberg av beståndet i Lintaarkivet. Den visade på cirka 2000 boktitlar, 50 hyllmeter med tidskrifter samt en stor mängd fotografier. När han vid ett styrelsemöte i mars 1993 redovisade resultatet av sin inventering, beslöt SFF:s styrelse att anta principen att i största möjliga utsträckning fördela arkivmaterialet på Flygvapenmuseum, Krigsarkivet, dåvarande Rymd- och Luftfartssamlingarna för att ingå i ett blivande civilt flygmuseum, Riksarkivet m.fl., men även Flygvapnets förbandsmuseer och föreningens regionavdelningar. Resterande material och föreningsarkivalierna skulle lämnas i föreningens egen vård.

Det blev nu av olika skäl inte som det var tänkt. Dels hade planerna på ett civilt flygmuseum gått i stå, dels konstaterades att flera av böckerna, fotografierna mm var skänkta till SFF. Man insåg också fördelarna av ett sammanhållet arkiv för forskare, journalister och intresserade medlemmar. Men framförallt var det ingen som drev frågan vidare. Förrådet på Östermalmsgatan blev just det, ett förråd. Det fylldes alltmer med flyttkartonger, papperskassar och travar med tidskrifter, broschyrer och andra handlingar. Efter några år behövde man bokstavligen sätta foten till för att pressa sig in i förrådet.

Nya tag
När jag 1999 tillträdde befattningen som ansvarig för SFF:s kansli, blev en av mina första åtgärder att utifrån det som samlats i förrådet skapa ett någorlunda fungerande arkiv. Det var ett omfattande arbete som inte hade gått att utföra utan hjälp av några entusiastiska och ideellt arbetande medlemmar. Dessa var min bror Gunnar Berns, Haldo Jagénus, Lasse ”Kuben” Bergström och Hjalmar Pajus. Arbetet omfattade i huvudsak att lyfta fram innehållet i kassar och kartonger och att få upp det på hyllor med någorlunda struktur. Det var en trevlig period när intensivt arbete varvades med härligt umgänge. Haldo Jagénus underhöll med berättelser från sin fältflygartid och ”Kuben” hade massor av historier från sin tid som räddningsdykare i Flygvapnet. I samma veva tömdes också vårt kallförråd på Lintaverken. Ett stort antal böcker och några värdefulla tidskrifter överfördes till Östermalmsgatan medan resten lämnades för återvinning.

När det gällde de meterhöga staplarna med tidningar anlitades Karina Sjöberg som tog sig an att ordna ett funktionellt klipparkiv. Det var ett arbete som tog åtskilliga hundra timmar och resulterade i ett system som tillämpas än idag. Även detta arbete utfördes på helt ideell basis. Klipp- och klistraarbetet genomfördes inledningsvis i kanslilokalerna, men sedan i vardagsrummet i hennes bostad i Enköping.

Medlemmarna och andra intresserade kunde under mitten av 2001 inbjudas att besöka arkivet. Glädjande många kom att utnyttja det, trots att det låg lite avigt till i byggnaden som då disponerades av Försvarets Materielverk. För att komma åt arkivet behövdes besökstillstånd som skulle sökas några dagar i förväg. Inpassering skedde genom en särskild vakt där identitetshandlingar och väskor kontrollerades.

Efter en tid skulle FMV komma att släppa byggnaden som redan vid vår inflyttning var stadd i ombyggnad. Den västra delen var klar och uthyrd av hyresvärden Vasakronan till civila intressenter och det var bara en tidsfråga innan ombyggnaden nådde byggnadens östra del där vi höll till. Vi hade naturligtvis förhoppningen att få vara kvar i arkivlokalen, men 2002 kom beskedet att den måsta utrymmas. Åter kom FMV till hjälp. De hjälpte oss, med mankraft och allt, att flytta till ämbetsbyggnadens Tre Vapen ”undre värld”. Tre Vapen hade uppförts under kriget. Vid händelse av bombanfall skulle stabernas personal fortsätta sitt arbete i bombskyddade utrymmen under jord. Där fanns, förutom kontorslokaler, även matsalar, sovsalar, sammanträdeslokaler, fotolaboratorium, förrådslokaler och annat — en ”spegel” av lokalerna ovan jord. Där fanns även en skjutbana för luftgevärsskjutning. Det var den vi fick disponera, försedd som den var med bastant hänglås. Vårt arkiv behöll i stort strukturen från Östermalmsgatan, men var än mera otillgängligt.

Under Vasakronan
2003 halades den militära flaggan på ”Grå Huset” vid en kort ceremoni i närvaro av bland andra Överbefälhavaren. Därvid var en nära nog hundraårig militär verksamhet i huset till ända. Vasakronan, som nu i huvudsak var klar med ombyggnaden, hyrde ut de renoverade lokalerna till Riksåklagaren, dataföretaget Spray, British Aerospace, några advokatfirmor och liknande. Även SFF fick kanslilokaler i huset. Efter förhandlingar med Vasakronan, som parentetisk var mycket välvilligt till vår verksamhet, fick vi också hyra ändamålsenliga utrymmen källaren för vårt arkiv.

Flytten tillbaka från Tre Vapen gjordes även denna gång av FMV som även hjälpte till med att sätta upp hyllor samt förse lokalerna med kontorsmöbler, allt utan kostnad för föreningen. I gengäld erbjöd sig SFF att hjälpa FMV med vissa traditionsvårdsfrågor och att besvara sådana flyghistoriska spörsmål som riktades till verket. Det samarbetet gäller än idag.

Nu när vi äntligen fått funktionella arkivlokaler inleddes arbetet med att registrera alla publikationer, handlingar och inte minst tiotusentals bilder samt att ordna arkivet på ett än mera ”kundvänligt” sätt. Nu behövdes inte längre någon inpasseringskontroll och vi räknade med att antalet besökare skulle öka väsentligt. Den som tog tag i arbetet var min bror Gunnar. Han hade friställts från sitt arbete och hade föga utsikter att få nytt jobb på en kärv arbetsmarknad. För att slippa klättra på väggarna hemma i Spånga åtog han sig att organisera arkivet på helt ideell basis. SFF hjälpte honom dock med ett SL-kort. Under ett års tid, måndagar till torsdagar från morgon till kväll, lade han grunden till arkivet som det ser ut idag. Bara sorteringen och registreringen av fotografierna tog närmare 1 000 arbetstimmar.

För att bringa ordning och reda i det stora antalet småskrifter, broschyrer och liknande, kom vi att använda ett system med tidskriftssamlare av IKEA-typ. Detta system fungerar mycket bra. Härutöver organiserades också ett flygvideotek som torde vara det mest omfångsrika i landet. Omsider skulle arkivet komma att utökas med ytterligare utrymmen. På senare år har även en läshörna ordnats, med de senaste flygtidskrifterna och viss referenslitteratur.

När Gunnar blev med hus i Hälleforsnäs och samtidigt fullbordat sitt arbete i arkivet, sökte vi medlemmar som på ideell basis skulle hålla arkivet levande genom att ta emot och förteckna gåvor och donationer, samt visa besökare tillrätta. Även Gunnar kommer upp några gånger om året från Hälleforsnäs för att hjälpa till.

Arkivet idag
Idag omfattar arkivet en stor mängd boktitlar, ett 100-tal tidskriftstitlar alltifrån Hvar 8:e dag från början på förra seklet fram till dagens flyg- och militärhistoriska publikationer, ett par hundra mappar med broschyrer och småskrifter, handlingar rörande militära och civila haverier, förarinstruktioner samt mycket, mycket mera. Se även de separata förteckningarna på hemsidan.

Arkivet innehåller också SFF:s föreningsarkiv från 1961 och framåt samt flera personarkiv, bland annat efter ABA:s och SAS:s förste tekniske chef Karl Lignell, Nils Söderberg, Tord Ångström, Erik Bratt och många andra.

Arkivet är inrättat i fyra lokaler, samt några förråd, med tillsammans tre forskarplatser med datorer och kopieringsmöjligheter. Allt eftersom arkivet blivit mera känt, har antalet nyttjare ökat, inte minst författare och journalister.

Om arkivet och dess utveckling under senare år kan man också läsa i Kanslinytt i Svensk Flyghistorisk Tidskrift från 1999 och framåt.

En utförlig artikel om arkivet på Lintaverken finns i Svensk Flyghistorisk Tidskrift 4/93, skriven av Jan Waernberg. Där skriver han också om arkivets rariteter. Hit hör till bland annat Gösta Sunesons Moderna Luftfartyg från 1910 samt Tord Ångströms och Enoch Thulins tidiga skrifter.

 

Pil upp