Text o bild: Stieg Ingvarsson

Under politikerveckan på Almedalen 2019 syntes SFF i två sammanhang. Det ena var vårt deltagande i sedvanlig ordning i Transporthistoriskt Nätverks monter. ThN består av 10 ideella föreningar som värnar det rörliga kulturarvet till sjöss, på väg, järnväg och i luften. Sammantaget representerar Thn 190.000 medlemmar och därmed en viktig grupp för våra politiker att ta hänsyn till. Kulturutskottet har också till regeringen framfört kravet att skyndsamt utreda hur bevarandeskyddet kan stärkas, och verksamheten hos ThN medlemmar underlättas genom enklare direktiv och lägre avgifter för alla veteranfordon.
Baserat på RAÄs utredning väntar vi nu på den remissrunda som Kulturdepartementet ska genomföra innan ett lagförslag om bättre villkor för bl. a veteranflygplan kan läggas till vårriksdagen. Detta är en nödvändig ändring av Kulturbalken om olika myndigheter ska kunna lätta på kraven för veteranfordon under kommande år. I flera seminarier framfördes dessa krav och vi hade också uppskattade besök av flera viktiga beslutsfattare, bland dessa ÖB Michael Bydén, Lars Amreus, GD för RAÄ och Björn von Sydow, tidigare talman i riksdagen och nu ordf i Försvarsberedningen.

Den andra framträdandet stod Ulf Edlund för. Han berättade på Aerospace Almedalen (ett heldagsseminarium med flera hundra deltagare) om Sveriges första kvinnliga trafikpilot, Birgit Thuring, som lämpligt nog verkade på Gotland under många år. På så sätt fick det framåtriktade Aerospace-seminariet också en flyghistorisk tillbakablick som bildade inledning till det mingel som avslutade Flygets dag på Almedalen.
Det intressanta föredraget beledsagades av bilder från Birgit Thurings långa och mångfacetterade flygarliv. En intressant och livfull berättelse som vi hoppas att Ulf får möjlighet att berika SFF regionverksamhet med under kommande regionmöten. Ta chansen att bjuda in Ulf som dragplåster till nästa regionmöte!

Ulf E Almedalen 2019