Text & foto: Per Björkqvist, Flygvapenmuseum

För en vecka sedan ankom 29487 från Danmark till Flygvapenmuseum. Den har fram tills nu varit på Tekniska Museet i Helsingör, dock magasinerad.

Flygplanet skänktes till Danmark 1968 och har där visats på ett par olika museer. Nu ville man inte ha kvar flygplanet längre, så genom Försvarsmaktens försorg hämtades det. Rent tekniskt så förefaller det vara komplett, dock finns en del smärre plåtskador både här och var.

De flesta Tunnor som finns bevarade i Sverige är ju fd målbogserare, denna är en standard J 29F, och det är ju intressant.
Individen har varit placerad på F 7, F 15 och F 16/F 20, ett haveri inträffade 1967 på F 16, och efter det så iordningställdes flygplanet till statiskt skick och skänktes till Danmark.

Nu återstår rengöring och en mer noggrann besiktning av flygplanet. Flygplanet är märkt F 3-07, vilket är knepigt eftersom den aldrig tillhört den flottiljen.
Kan det vara en "märkningskupp" i samband med att den transporterades ner?
Känner någon till detta skulle det vara av intresse att få veta mer!

 

IMG 15611

IMG 15623