Text: Lennart Berns

Svensk Flyghistorisk Förenings arkiv har Sveriges sannolikt största samling av ansedda brittiska flygtidskriften Aeroplane. I arkivet finns kompletta årgångar från 1941 och framåt, samt spridda exemplar från åren 1931-40.
Aeroplane har under alla år ägnat stor uppmärksamhet åt svenskt flyg.

För att underlätta för forskare m.fl. att finna dessa artiklar och notiser, har vår medlem Jan Buisman förtjänstfullt listat dem alla i en sammanställning, vilken nu gjorts tillgänglig på vår hemsida. Jan är i skrivande stund framme vid 2005, och sammanställningen fortgår.

För åtkomst krävs medlemskap och inloggning på Medlemmars sida. Under meny/rubrik Arkiv och dess underrubrik Förteckningar (PDF) (Utländska Tidskrifter), finns dock ett exempel på några sidor ur Buismans sammanställning.

Aeroplanemontage

Exempel på dagens Aeroplane och hur den såg ut i mitten av 1930-talet.