Text: Ola Laveson
Foto: Stieg Ingvarsson, Fred Brihagen

Efter två års renovering- och målningsarbete kunde F 11s sista spaningsdraken ställas upp framför museibyggnaden på Skavsta måndagen den 22 oktober. Oktobersolen sken liksom Museichefen och Projektledaren Stieg Ingvarsson och alla församlade volontärer och andra intressenter. Ordföranden i Nyköpings Flyghistoriska Förening, Lennart Hjelte, tackade alla som bidragit och arbetat i projektet med en stor applåd! ”Mission completed” – nästan. Ännu saknas extratankar, sporrhjul och landställsluckor till det uppställda flygplanet.

Påpassligt har lagts ut en ram i sten under den uppställda 35:an i form av Drakenriddarnas emblem, snyggt.

Denna Saab S 35E ”Draken” (35959) levererades ursprungligen som en Saab J 35D (35281) den 10 sept. 1963 till Flygvapnet och flög som nr 81 på F 13. Modifierades till S 35E och togs i bruk i juli 1967 på F 11, nu som nr 59. Blev det sista F 11 flygplan, som lämnade flottiljen och användes sedan till ”pensioneringen” på FC, då som nr. 35. Togs sedan i förvar av Flygvapenmuseum.

Den 20 juni 1979 företogs den sista officiella operativa flygningen från F 11. En grupp om åtta S 35E ledda av flygchefen överstelöjtnant Sven Sjöling i just flygplanindivid F 11-59 utförde en flygning runt hela Södermanland. Tack och adjö!

Den 30 juni 1980 lades flottiljen ned.

 

IMG 8194 2 2Bogsering av skarpladdad 35 Draken? Nä, F 11 Museums S 35E, F 11- 59, bogseras till sin uppställnigsplats framför museibyggnaden. (Brihagen)

 

 IMG 8112 minMuseidraken på plats – sista vilan? Nej! Hon kommer att lyftas upp på tre pedistaler och inta en visuellt dynamisk flygposition. (Ingvarsson)