Text: Gunnar Berns

Ibland kan det vara svårt att få möjlighet att komma och lyssna på intressanta fördrag eller höra intervjuer. Ännu svårare är det om föredraget eller intervjun gjordes redan under 80-talet. Men nu har du, som inloggad medlem, delvis denna möjlighet! Detta tack vare det nya Bild- och mediearkivet med sin sökfunktion.
Det innebär att alla de drygt 300 ljudinspelningar av intervjuer, föredrag och möten med olika personer som förvaltats av SFF nu finns digitaliserade och delvis uppspelningsbara via Bild- och mediearkivet.
Vi kommer fortlöpande att lägga upp fler inspelningar. Tyvärr är inte alla inspelningar av bästa ljudkvalitet och hörbarhet då det är gjorda med gårdagens analoga bandspelare men med lite god vilja kan man höra vad som sägs.

För att se vilka ljudinspelningar som SFF har digitaliserat, gå till SFF hemsida - Arkiv och leta upp Ljud under Förteckningar. Där finns alla SFF:s inspelningar som är gjorda och finns där ett Medianummer i blått angivet för den specifika inspelningen så är det det numret du skall använda för att kunna söka inspelningen och lyssna på den.

Under Arkiv – SFF Digitalt bild- och mediearkiv hittar du länken till SFF Digitalt bild- och mediearkiv där du, som inloggad medlem, kan söka, titta och lyssna. På denna sida finns också instruktion uppe till höger på sidan för hur du söker upp inspelningen.

På samma sätt som du kan lyssna på inspelningar kan du nu med det nya söksystemet även titta på vissa filmade inspelningar och se vissa filmer. Du hittar dessa på samma sätt som ovan under Arkiv och Förteckningar men du söker upp Filmer istället och letar upp det Medianummer som står för den specifika filmen - Som sagt så är det enbart vissa filmer som finns tillgängliga, men även kommer vi att fortlöpande lägga upp fler filmer.

Här gäller sedan samma sak: Under Arkiv – SFF Digitalt bild- och mediearkiv hittar du länken till SFF Digitalt bild- och mediearkiv där du, som inloggad medlem, kan söka, titta och lyssna. På denna sida finns också instruktion uppe till höger på sidan för hur du söker upp inspelningen.

Och du, om du har egna ljud- eller filminspelningar på kassett eller annan media, eller känner någon som har det, och som du tror andra likasinnande skulle vara intresserade av att lyssna eller titta på, kontakta SFF Kansli så hjälper vi till att ta hand om inspelningen och ser till att den skall finnas sökbar i mediearkivet.

Mycket nöje och lycka till!

Ljuduppspeln