Text och foto: Lennart Berns

Utan större åthävor har föreningens film- och ljudarkiv bokstavligen och i överförd bemärkelse slagit upp portarna i för ändamålet anpassad ny lokal.
Invigningen ägde rum med ett handslag mellan dem som verkat för arkivets tillkomst. I arkivet, som för enkelhetens skull benämns AV-arkivet (audiovisuella arkivet), återfinns cirka 2000 titlar.
Ljudinspelningarna är tillgängliga för inloggade medlemmar och kan avlyssnas på datorn hemmavid (mera härom i en senare notis på Senaste nytt).
Ur den stora samlingen VHS överförs successivt sådana med stort flyghistoriskt och dokumentärt intresse till digitalt medium (mp4-filer).
Den likaledes stora samlingen DVD är sorterad på fem huvudområden. De är: Dokumentärer, Personer, Spelfilmer, Flygplan och Flygdagar.
I arkivet finns en särskilt framtagen katalog som även är tillgänglig på hemsidan.

Ett fåtal filmer finns även tillgängliga att spela upp direkt från SFF Digitalt bild- och mediearkiv. Även dessa finns listade i nämnda katalog.
Observera att man måste vara inloggad medlem för att kunna använda SFF Digitalt bild- och mediearkiv (där ju även en mängd bilder samt ljudfiler finns att botanisera i).

Tyvärr kan vi av olika skäl inte medge hemlån. VHS-filmerna kan dock studeras i två av arkivets forskarplatser, medan uppspelning av DVD kan göras från arkivets datorer, likaså mp4-filerna.

Det nya arkivet ligger i anslutning till övriga arkivlokaler på Östermalmsgatan 87 i Stockholm och har ställts till föreningens disposition utan kostnad. Hyllinredningen m m är bekostad av en sponsor och belastar inte heller föreningens ekonomi.
Tillsyn, skötsel och utveckling av arkivet, åvilar arkivets volontärer i ”Arkivgruppen”.

Föreningen tar gärna emot DVD och filmer i digitalt format, samt i begränsad omfattning även VHS, enligt de ovan angivna ämnesområdena. Undersök dock innan om dessa inte redan finns i samlingarna.
Observera att upphovsrätten måste vara säkerställd innan vi kan ta emot dessa media!

Välkommen till SFF AV-arkiv, det största i sitt slag i Sverige!

OversiktHyllorna i det nya AV-arkivet är särskilt anpassade för att spara utrymme.
Det finns gott om utrymme för fortsatt expansion.

 

VHSVHS är ett utgående medium. Vår samling innehåller dock så många värdefulla titlar att vi valt att behålla VHS samt skapat två forskarpplatser för att studera dem.

 

KatalogEn utförlig katalog med sökregister underlättar att hitta i AV-arkivet.
Katalogen finns också på SFF hemsida.

 

DetaljHyllorna med DVD är märkta med respektive ämnesområden för att underlätta sökning.