Text: Ulf Delbro
Foto: Anna Sahlback

Flygupplevelsecentret Aeroseum i Göteborg har ett stort antal helikoptrar i sin samling med olika luftfartyg. En av dessa är en klassisk, militär Hkp 4, Vertol 107, benämnd Y70. Denna helikopter har Aeroseum haft som målsättning att åter få flygande, och nu var det dags!

Efter 8 år på marken kom nämligen Y70 på eftermiddagen den 29 september åter i luften på Säve flygplats, till mycket stor glädje för alla helikoptervänner. Det är alla eldsjälar vid Aeroseums 2. Helikopterdivision, som under lång tid lagt ner ett fantastiskt arbete med både det tekniska och med pappershanteringen för att kunna förverkliga målsättningen.

Tack vare att byggföretaget Serneke, som äger större delen av Säve flygplats, välvilligt ställt en hangar till förfogande, kunde slutarbetet med Y70 bedrivas mycket effektivt, säger Roger Eliasson, chef för Aeroseum. Aeroseums berghangar var nämligen olämplig för detta.

Nu fortsätter arbetet med provflygningar och intrimningar under en tid för att Y70 så småningom skall kunna visas upp för publik i sitt rätta element.

Hkp4 Y70 är den enda flygande Vertol 107 i Europa, så det är verkligen en raritet, som Aeroseum kan vara stolta över! Att få denna helikopter luftvärdig är en flyghistorisk bedrift!

yngve70 15 180929Y70 i luften den 29 september.

 

Eldsjalarna 180929Vi som fixade det - Eldsjälarna i Aeroseums 2 helikopterdivision.