Text: Henrik Gyllenskiöld
Foto: Länsstyrelsen i Blekinge

För första gången fornlämningsförklaras ett flygplan i Sverige.
Det rör sig om flygplanet Arado Ar 196-3 som kraschade 1947 nordost om ön Getskär utanför Karlskrona.

Se kungörelsen från länsstyrelsen i Blekinge:

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-lansstyrelsen-i-blekinge/nyheter-och-press/nyheter---blekinge/2018-09-26-kungorelse-av-beslut-om-fornlamningsforklaring-av-luftfarkost-raa-karlskrona-120.html

luftfarkost RAA Karlskrona 120 bild 2

luftfarkost RAA Karlskrona 120