Text och foto: Lennart Berns

Utsiktspaviljongen på Arlanda, även kallad spotterpaviljongen och vilken uppförts av Swedavia och SFF i samverkan, har fått en uppfräschning.
Den gamla bords- och bänkmöbeln har ersatt av en moderna och bekvämare, sly och buskage som hotade att skymma något av utsikten ner mot taxibanan som leder från bana 01R/19L till Terminal 5 har huggits ner och planscherna över de flygplan som trafikerar Arlanda har aktualiserats. Vidare har staketet ner mot slänten förstärkts.

Just nu är det inte särskilt många som besöker paviljongen, men det beror inte på tilltagande höstväder utan på att bana 01R/19L, ibland kallad Bana 3 eller Nya banan, är tillfälligt stängd på grund av underhållsarbeten.

SFF har visst ansvar för paviljongen som ”stugfogde”, innebärande att hålla uppsikt över eventuella skador samt hålla snyggt och rent.
Underhållsarbeten, sophämtning och liknande utförs av Swedavia.
Paviljongen, som bland annat uppmärksammats i en stor artikel i brittiska Aviation News, används också för SFF´s kurser i plane spotting.

 

Pav1 minEtt nytt möbelarrangemang har nyligen kommit på plats, något som är mycket uppskattat inte minst av picknickbesökare. 

 

Pav2 minAktuella planscher visar vilka flygplanstyper som trafikerar Arlanda. De stimulerar intresset för plane spotting!