Text: Ulf Delbro

Vid flygvapnets huvudflygdag på Ärna-fältet i Uppsala lördagen den 25 augusti sattes ett troligen mycket svårslaget rekord i antalet värvade nya medlemmar i SFF vid ett tillfälle. Inte mindre än 53 flygintresserade besökare fyllde i en medlemsanmälan i vårt tält, och samtliga betalade dessutom medlemsavgiften på plats.

Några betalade kontant, men de flesta utnyttjade möjligheten att betala med kort eller med Swish, något som visat sig vara mycket gynnsamt både vid värvning av medlemmar och vid den försäljning som Medlemsservice bedriver vid flygdagar.

Det var välfyllda påsar med ”godis” i form av de fyra nummer av SFT som utkommit hittills i år plus välkomstbok och dito flygfilm, dekaler, vykort och annat smått och gott som varje ny medlem fick med sig, och det gladde dem alla, det gick inte att ta miste på. Det gladde dessutom de SFF:are som fick ta emot medlemsanmälningarna och överlämna de innehållsrika påsarna. Alla fick dessutom med sig några exemplar av SFFs informationsfolder med en uppmaning att använda dem för att själva värva nya medlemmar bland vänner och bekanta, något som ger en garanterad premie för varje ny medlem man värvar.

Swish

SFFs tält var strategiskt väl placerat, vilket gjorde att många av de ca 140 000 flygdagsbesökarna kom för att botanisera bland det breda sortiment av flygböcker som salufördes. Ja de inte bara botaniserade, utan de köpte så till den milda grad, att praktiskt taget allt som Christer Persson tagit med från lagret på Östermalmsgatan såldes slut, det var mest tomkartonger kvar när det blev dags för hemfärd. Men så noterades också glädjande nog ett rekordresultat även när det gällde försäljningen! Christer konstaterade, att kortläsare på plats och ett Swish-konto är lika avgörande för en framgångsrik försäljning som det är för medlemsrekrytering.

Hjälp från ovan

God draghjälp för att få publiken att söka sig till SFF-tältet och teckna medlemskap gavs av det eminenta speakerparet Jasmine Cederqvist och Håkan Brandt, då de berättade om SFFs insatser för att bevara svensk flyghistoria och om värdet med att vara medlem. Stort tack till er båda för detta Jasmine och Håkan!

Många trogna SFF-medlemmar dök också upp för ett besök och en pratstund, vilket är kolossalt trevligt, särskilt när vi får positiva kommentarer om medlemskapet och om våra publikationer. Många förvånas över att SFF kan producera sådana högkvalitativa alster som SFT och årsboken Flyghistorisk Revy plus erbjuda andra förmåner till en så pass låg medlemsavgift som 395 kronor per år!

Men det har under augusti inte bara varit flygdag i Uppsala utan även i Dala-Järna den 10-12 och på Borås Flygplats i Borås den 18. Flygfesten i Dala-Järna, som sedan länge arrangeras vart tredje år är ett så stort evenemang att SFF deltar med Medlemsservice tält och försäljning, och vi satsar förstås kraftfullt på medlemsrekrytering.

Lördagen, som bjöd på ett strålande sensommarväder och kolossalt fina flyguppvisningar med ett mycket högt tempo lockade ca 35 000 besökare. Vi hade en mycket bra placering av vår monter, vilket bidrog till att det var en jämn ström av besökare hos oss. Medlemsrekryteringen gick mycket bra, och vi fick på lördagen 26 nya medlemmar som alla betalade på plats. Under söndagen hällregnade det, så det var betydligt färre besökare, men vi fick ändå sju stycken nya medlemmar. Sammanlagt blev alltså värvningsresultatet i Dala-Järna 33 nya medlemmar, ett jättebra resultat! Försäljningsutfallet blev också mycket bra, menade Christer Persson, som var helnöjd. Vi tackar särskilt speakerparet Jasmine och Håkan för deras positiva ord om SFF även i Dala-Järna!

Även i västra Sverige

Flygdagen på Borås Flygplats i Borås den 18 augusti var ett evenemang av något mindre format än de båda andra, och det lockade ca 4 000 besökare. SFFs Göteborgs-region svarade för exponering av SFF, bokförsäljning och medlemsrekrytering. Resultatet av värvningsinsatserna blev åtta nya medlemmar, vilket är jättebra.

När vi summerar rekryteringsresultatet från de tre flygdagarna i Dala-Järna, Borås och Uppsala landar vi på totalt 94 nya medlemmar – ett rekordresultat, som vi skall vara mycket nöjda med!

När vi studerar födelseår för dessa nya medlemmar konstaterar vi att medelåldern ligger på 56 år, vilket också är mycket positivt då det drar ner medelåldern i föreningen som ligger på ca 72 år.

Ett stort tack till alla SFF-are som medverkade till den mycket framgångsrika rekryteringen och till den dito försäljningen. Well done!

Till sist hälsar vi alla er som blivit medlemmar i SFF vid någon av flygdagarna varmt välkomna i Sveriges största förening för flygintresserade! Vi hoppas att ni skall få mycket glädje av ert medlemskap!