Text och foto: Lennart Berns

Flygvapnets huvudflygdag 2018 genomfördes lördagen den 25 augusti på Ärna utanför Uppsala, före detta Kungl. Upplands Flygflottilj, F 16.
Flygdagen blev en formidabel succé. 140 000 tusen människor trampade runt på fältet och tog del av olika markutställningar, närstuderade olika flygplanstyper, där det stora transportflygplanet C-17 Globemaster lockade långa köer av intresserade, samt njöt av flyguppvisningar i strålande väder. Himlen var blå med vita molntussar vilket var utmärkt från fotosynpunkt.

Flygdagsgeneralen, majoren Olle Torbratt och hans mannar hade gjort allting rätt. Det var gott om matstånd och toaletter, på olika ställen stod vattentankar utplacerade för att fylla på medhavda vattenflaskor. 240 spotters från olika delar av världen hade fått en egen inhägnad. Enda problemen var trafiksituationen på de intilliggande vägarna, inklusive E 4, som inte var dimensionerade för den stora anhopningen av intresserade människor. Arrangörerna tog därför det kloka beslutet att vid två tillfällen skjuta på uppvisningarna i trettio minuter.

Det är svårt att avgöra vilka uppvisningsmoment som var bäst. Några stod dock ut lite extra.
Det var framförallt Swedish Air Force Historic Flight med sin formation av alla Saabs jetflygplan genom tiderna, utom J 21R. Fyrgruppen JAS 39 Gripen, pånyttfödda Team 60 med SK 60 och Team 50 med Saab Safir svarade för formationsflygning i den högre skolan, med perfekt hållna avstånd inom grupperna.
Ett uppskattat inslag var en fingerad luftstrid på förhållandevis låg höjd mellan två JAS 39 Gripen, utmärkt kommenterad av en erfaren pilot som beskrev alla manövrer på ett pedagogiskt sätt. Mera sådant på Flygvapnets flygdagar!
Utländska gäster var Danmark med F-16 och Finland med F-18 Hornet som demonstrerade flygplanens utmärkta manöverförmågor tack vara fly-by-wire styrsystem. Särskilt mäktig var Hornets vertikalstigning direkt efter lättningen från startbanan.

SFF hade ett stånd centralt placerat i utställningsområdet där Christer Persson och Birgitta Thorsén från Medlemsservice samt medlemmarna Ulf Delbro, Sune Larsson, Rune Westergren och Björn Svensson stod för ruljangsen.
Det var ständigt besökare vid ståndet, inte minst av tidigare medlemmar som träffades och även gavs tillfälle att samtala med föreningens ordförande Thomas Allard.

Sålunda en alltigenom helt lyckad flygdag!

 

DSC02840 min En vy över flygfältet. Tagen från flygledartornet, visar delar av markutställningen samt myllret av folk.

 

DSC02897 minBlandgruppen från Swedish Air Force Historic Flight är världsunik! Inget annat land i världen kan visa upp en kavalkad liknande denna. Enda flygplan som saknas i paraden av Saabs jetflygplan genom tiderna, är J 21R!

 

DSC02748 minTätt sammanhållna formationen av JAS 39 Gripen visar på Flygvapnets goda utbildningsstandard.
Att flyga formation kräver stor koncentration och precision.

 

DSC02801 minHelikopter 14 visades för första gången upp för en stor publik. Den ersätter Super Puma som nu tagits ur tjänst.

 

DSC02770 minJ 32B Lansen taxar in efter sin fina uppvisning, flugen av Stellan Andersson.
Lansen har varit stående ett tag i väntan på olika tillstånd, men är nu åter luftvärdig till stor glädje för flygdagsbesökare.