VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2018

 

Enligt föreningens stadgar utgörs styrelsen av ordförande och sex till åtta ledamöter. Ordföranden väljs för ett år och fyra av ledamöterna för en tid av två år. Styrelsen konstituerar sig själv. Revisorerna med personliga ersättare väljs parvis för två år. Valberedningen väljs för ett år.

 

STYRELSE                                             Förslag

Föreslagen ordförande 2018

Thomas Allard                                         Nyval som ordförande                                

Valda ledamöter för 2017-18

Vakant                                                    -

Ulf Delbro                                               Fyllnadsval 1 år                                      

Carl-Olof Emanuelsson                            -                    

Rune Westergren                                     -

Föreslagna ledamöter 2018-2019           

Jasmine Cederqvist                                 Nyval                                                    

Sune Larsson                                          Nyval                                  

Kjell Nordström                                        Nyval                                   

Björn Svensson                                       Omval

 

Valda revisorer för 2017-2018

Lars Cedwall                     Ord                Vald t o m årsmötet 2018

John Hübbert,                    Ers                 Vald t o m ärsmötet 2018

                  

Föreslagna revisorer för 2018-2019

Tomas Ransemar               Ord                Nyval t o m årsmötet 2019

Ragnar Persson,                Ers                 Nyval t o m årsmötet 2019

                  

………………………………………..

 

Valberedning 2017-2018

Stieg Ingvarsson, sammankallande          

Sven Scheiderbauer

Henrik Tisell       

-------------------------------------------------

Presentation av kandidater

 

Jasmine Cederqvist  

Jasmine Cederqvist är konstnären, piloten och biologen som anser att flyga är nödvändigt såväl mentalt som tankemässigt och fysiskt. Hon är kanske mest känd som en utmärkt flygdagsspeaker, men har även forskat på flyttfåglars flygstrategi vid Lunds Universitet!  Jasmine utsågs 2012 av KSAK som Årets Flygare för insatser som speaker och konst med flyg som ledmotiv och hon innehar även SFF förtjänstmedalj i silver.

 

Sune Larsson

Sune Larsson är för många en välkänd SFF-profil, inte minst genom mångårig mycket framgångsrik medlemsvärvning för SFF. Hans flygintresse började tidigt som 17-årig mekaniker-lärling på F9 under somrarna, samtidigt med utbildning på Chalmers. Därefter anställd hos FFV, Luftfartsinspektionen, Linjeflyg, SAS och Telair International med inriktning på kvalitets-säkring av processer och funktioner. Sune är mångårig medlem i SFF och har länge varit aktiv i SFF-Göteborg och även tidigare som styrelsemedlem i SFF. Han är även medlem i FHA, Flyghistoriska Akademien och FTF, Flygtekniska Föreningen samt i flera kvalitets- och flygsäkerhetsgrupper. Med denna bakgrund och med en väl dokumenterad värvarförmåga är Sune Larsson en välkommen förstärkning av SFF styrelse.

 

Ulf Delbro

Ulf Delbros intresse för flyg och flyghistoria väcktes tidigt, och han blev medlem i SFF redan 1962 då han var 18 år. Föreningen hade då bara funnits i ett år. Ulf har en bakgrund bl.a. som anställd vid Saabs Flygdivision i Linköping under åren 1967–1980, först som PR-man vid informationsavdelningen, därefter som marknadsförare och försäljare på avdelning Lätta flygplan. Ulf fick 1968 Saabs stipendium för motorflygcertifikat. För SFF:s medlemmar är Ulf Delbro ett välkänt namn. Ulf invaldes i styrelsen 2013 och fick då ansvar för medlems-rekryteringen. Ulf hade ett mandat t.o.m. 2018 men lämnade av personliga skäl SFF styrelse hösten 2017. Ulf Delbro står emellertid nu åter till förfogande för en post som styrelseledamot. Ulf Delbro ingår sedan flera år i styrelsen för SFF Göteborg.

 

Kjell Nordström

Kjell Nordström tog segelflygcertifikat redan som 16-åring och flög därefter 24 år i flygvapnet, bl.a. Tunnan, Draken och Viggen. 1986 blev han flygchef vid Nyge Aero Målflyg och 1990 provflygare hos Saab, med utprovning av Saab 340 och 2000. Han är också uppvisningspilot sedan 1967 på olika militära och civila flygplan, bl. a Vampire och Flygande Veteraners DC-3, Daisy. Totalt har Kjell samlat omkring 19 000 flygtimmar fördelat på ca 150 flygplanstyper!  2010 blev Kjell Nordström utsedd till Årets Flygare av KSAK för sina stora insatser för allmänflyget.