Februarimötet inleddes med årsmöte. Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter. Föreningen har 171 medlemmar. Huvudsaklig verksamhet är driften av Flyg och Lottamuséet samt månatliga träffar med föredrag. Viggensimulatorn har moderniserats och kommer att vara i drift i sommar. Omsättningen är drygt 600 000 kr. Thomas Welander omvaldes som ordförande.

Kvällen fortsatte med att Gunnar Ståhl berättade om sina minnen från taktisk utprovning av flygplan AJ 37 Viggen med mera. Gunnar handplockades tillsammans med några förbandspiloter att utbildas på Viggen och genomföra taktisk utprovning. Detta skedde vid Försvarets Materielverks Provningsavdelning i Malmslätt. Därefter ledde han den grupp som utbildade förarna på den första flygflottiljen som tilldelades AJ 37, nämligen F 7 i Såtenäs.

1968 beställde regeringen 175 st. AJ 37 Viggen med första leverans 1971 trots omfattande protester från diverse håll. Flygplanet var tänkt som ett enhetsflygplan som efterhand skulle ersätta flygplanstyperna Tunnan, Lansen och Draken. Man valde emellertid att utveckla särskilda versioner för attack, fotospaning, havsövervakning och jakt. Tillsammans med ett antal tvåsitsiga skolflygplan kom totalt 328 Viggen att tillverkas. Ordern på 448 miljoner USD var den största finansiella transaktionen i Skandinavisk historia. Förvarsmaktens budget låg då på cirka 5 % av BNP. Numera ligger vi på 1,1 %!

För Gunnars del innebar denna kommendering först att omskolas från jakt- till attackpilot sedan att utprova attacktaktik och skriva utbildningsanvisningar. Förutom att utbilda FV piloter, som nämnts ovan, bedrevs även inflygning av utländska piloter och högre FV-officerare. Gunnar ledde också en rote AJ 37 vid ett flertal flyguppvisningar bl.a. på den internationella flygmässan vid Le Bourget i Paris.

Gunnar beskrev flygplanets vapensystem som omfattade flera olika robotar. Robot 04 kunde avfyras på 20 km avstånd. Den kunde sänka ett stort fartyg. Ett viktigt mål var en tänkt invasionsflotta. Viggen var det första svenska stridsflygplanet som hade en dator och ett avancerat navigeringssystem. Eftersom tidhållningen var viktig vid attackanfall kom dessa flygförare att tilldelas ett precisionsur vilket var mycket åtråvärt. Viggen var också det första flygplanet som hade ett instrument som visade erforderlig bränslemängd för att kunna nå hemmabasen. Viggen var i aktiv tjänst till 2005.

Som vanligt avslutades kvällen med frågor och en gemensam fikastund.

Text och foto Bengt Landervik

 

Gunnar ThomasGunnar Ståhl och Thomas Welander. Fotograf: Bengt Landervik