Uppdaterad ”Personpresentationer”. Sidorna 218-223.

Nu finns det en uppdaterad version av ”Personpresentationer”, med sidhänvisning, samt lite ändringar.

Uppdateringen har utförts av Sture Nordgren.

En Pdf finns här för nedladdning eller för utskrift.

Text

Carl-Olof Emanuelsson