Åter igen blev det en succé för Svensk Flyghistorisk Förening i Blekinge/Quintus 72, som anordnade ett Öppet Möte på Kulturcentrum i Ronneby på tisdagskvällen 3e oktover. Ämnet för dagen var Saab 29 Flygande Tunnan. Föredragande var Lennart Berns. Han berättade om hur Sverige från krigsåren och fram till 1950-talets slut gick från ett relativt dåligt luftförsvar till att bli det fjärde största och ett av de modernaste flygvapnen i världen. En av orsakerna var Saabs utveckling av flygplan 29, kallad Flygande Tunnan på grund av sitt trinda utseende. Möjligheten att åstadkomma detta berodde på flera olika omständigheter. Dels det stora kunnandet vad gäller flygplanskonstruktion, förkroppsligat av en av männen bakom projektet, nämligen Lars Brising, dels att SAAB hade fått möjlighet att ta del av en tysk forskning angående pilvingade flygplan. Rapporten, som bestod av några få vattenskadade sidor, hade på olika vägar hamnat i Sverige efter andra världskrigets slut. Rapporten visade att pilvingen gav mycket bättra prestanda än man från början trott. Ungefär samtidigt togs F-86 Sabre fram i USA och MiG-15 i Sovjetunionen. J 29 kom att bli det första pilvingade jaktplanet i operativ tjänst i Västeuropa. Motorn var den nya reamotorn med radialkompressor, de Havilland Ghost, licenstillverkad i Sverige som RM 2. Drygt 100 personer lyssnade på Lennart Berns fantasiska berättelse om detta flygplan. Efteråt blev det mingel med möjlighet till frågor och även bokförsäljning. Ett av syftena med ett Öppet Möte, där man inte behöver vara medlem i SFF, var att dels ge alla med flygintresse möjlighet att ta del av flyghistorien, dels att värva nya medlemmar till föreningen.

Rune Kronkvist, text och foto

 

29kvall.jpg
Lennart Berns beskriver Flygande Tunnans motor de Havilland Ghost för ett drygt hundratal åhörare som bänkat sig i Ronneby Kulturcentrum. Foto Rune Kronkvist

 

29kvall2.jpg
Ämnet för Lennart Berns föredrag var Flygande Tunnan, Saab 29, som tillverkades i inte mindre än 661 exemplar. Den var en av hörnstenarna i försvaret av Sverige under kalla kriget. Foto via SFF arkiv