Lördagen den 30 september invigdes i Örnsköldsviks museum och konsthall utställningen Flyget i Örnsköldsvik. Utställningen visar fotografier från flygets utveckling från det tidigare 1900-talet till våra dagar. Den har sammanställts av museets producent Maggis Frisk och  Svensk Flyghistorisk Förenings medlem Alf Johansson som initiativtagare. Invigningen, som första dagen besöktes av ett hundratal personer, förrättades av SFF:s kansliföreståndare Michael Sanz som också höll ett välbesökt föredrag om svenskt inrikesflyg med tyngpunkt på Örnsköldsvik. Under hösten kommer föredrag om Kubbe-basen, Cassel Aero, Örnsköldsvik Airport respektive J 22 att hållas på museet.

Text Michael Sanz

 

Ovik30sept17 20170930 1319351
Utställningen om flyget i Örnsköldsvik var välbesökt på invigningsdagen. Foto Maggis Frisk.

 

Ovik30sep17 20170930 1322031
En modell av den Hägglundstillverkade Bücker Bestmann, Sk 25, hänger i taket på Örnsköldsviks museum och konsthall. Foto Maggis Frisk.

 

Ovik30sep17 20170930 1321101 copy
Alf Johansson, SFF-medlemmen som varit aktiv i tillblivelsen av utställningen, tillsammans med segelflygaren Ola  Levander och Michael Sanz från SFF:s kansli. Foto Maggis Frisk.