Den nya versionen av JAS 39 Gripen benämnd Gripen E flög för första gången torsdagen den 15 juni. Under flygningen, som varade i 40 minuter testades planets flygegenskaper och grundläggande systemfunktioner. Pilot var Saabs provflygare Marcus Wandt.

Jämfört med tidigare Gripen-versioner har den ett bättre elektroniksystem. Dessutom kan flygplanet bära mer vapen, har förbättrade prestanda och en kraftfullare motor. Det har även ett modernare radar- och telekrigssystem jämfört med tidigare versioner. Under 2019 skall leveranser av flygplanet påbörjas till Sverige och Brasilien.

JAS 39 Gripen A flög för första gången 1988 och har varit i tjänst i Flygvapnet sedan 1996.

Text: Ulf Delbro

Gripen E First Flight 90662
Foto: Saab