Almedalsveckan 2017 drar igång måndag 3 juli. Transporthistoriskt Nätverk kommer att vara på plats med SFF deltagande. ThN kommer nu att följa upp den framgång som nyligen nåtts i och med att Sveriges riksdag ställer sig bakom förslaget om att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. 

Se informationsfolder har tagits fram för ändamålet. Transporthistoriskt Nätverks program Almedalen 2017.

SFF styrelse