Helgen 9 till 11 juni samlades en arbetsgrupp för att sortera och
organisera de mycket omfattande Kernellska personarkiven. Det rör sig om
cirka 400 A4-pärmar. I dessa pärmar fanns det mycket irrelevant materiel
dvs personer som i stort sett är okända för de flesta (men kända för Stig
Kernell). Här fanns också många utländska flygare eller personer som haft
betydelse för luftfarten. Har de inte haft en tydlig svensk anknytning så
sorteras de ut.

På bilderna ses vi i arbetstagen vi arbetade såväl enskilt som i par och
hade också regelbundna avstämningar. I "gallerburarna" var det lite
kyligt, så de fick det interna namnet "Pärmafrosten".

Mycket arbete återstår innan vi är klara med hela samlingen. Inte riktigt
en fjärdedel är klart.

Text och foto: Sven Scheiderbauer

 Mats Goran Lennart Robin copy

Arbetsgruppen bestod av från vänster Mats Averkvist, Göran Nilzén, Lennart Berns, Robin Lindholm och Sven Scheiderbauer (bakom kameran!).

Sven och Goran copy

Sven Scheiderbauer och Göran Nilzén.

Lennart och Robin 2

Lennart Berns och Robin Lindholm.